Hore

Čo sú kľúčové kompetencie v školskej geografii a ako by mali byť odzrkadlené v štátnom kurikule?

Čo sú kľúčové kompetencie v školskej geografii a ako by mali byť odzrkadlené v štátnom kurikule?

Rozmýšľať geograficky znamená myslieť a pri konečnom rozhodovaní zohľadniť rozdielne hľadiská a uhly pohľadu. Bez výučby geografie by mladí ľudia neboli schopní pochopiť, či dokonca pýtať sa a zisťovať kde je ich skutočné miesto vo svete. Nejde o poznatky týkajúce sa zemepisnej polohy mesta, kde sa narodili, ale o pochopenie faktorov podmieňujúcich vzťah medzi životným prostredím a jednotlivcom. Bez toho by bola študentovi odopretá možnosť vidieť (spoznať) čo je za jeho vlastným svetom – priestorom, v ktorom žije (GeoCapabilities 2015). 

​Čo a ako učiť v jednotlivých vyučovacích predmetoch je témou večnejšou (a zrejme aj vecnejšou), ako odveké dohadovanie sa o tom, koľko by mali učitelia zarábať. Školská geografia na Slovensku už dlhodobo prešľapuje na mieste, ušiel jej vlak, stojí na rázcestí… Všetky uvedené prirovnania na ňu sedia v prípade štátneho kurikula viac, ako je tomu pri iných vyučovacích predmetoch. Dnes už nestojíme pred otázkou, či sa má u nás systém vyučovania školskej geografie zreformovať. Aktuálnou je skôr otázka, kedy sa tak stane, aké zmeny chceme dosiahnuť a kto sa na to celé podujme.

Som rád, že výzvy na zmenu prichádzajú nielen od osvietených učiteľov v regionálnom školstve, ale aj od odborníkov z prostredia vysokých škôl. Na článok, ktorý rozprúdil diskusiu o súčasnom stave a budúcom smerovaní našej geografie, ktorý sme uverejnili nielen na Lepšej geografii, ale aj na blogu Denníka N, reagovalo množstvo ľudí. Pracoval práve s dokumentom didaktikov geografie z UK v Bratislave.

Jeho autori prichádzajú s ďalším článkom, ktorý má opäť potenciál stať sa dôležitým príspevkom do diskusie o smerovaní slovenskej školskej geografie. Pod názvom Kľúčové kompetencie (vedomosti) a ich zásadný význam pri formovaní geografického curricula, si ho môžete prečítať na tomto odkaze. Pokúša sa hľadať odpoveď na otázky, čo sú kľúčové kompetencie v geografii a ako by mali byť odzrkadlené v štátnom kurikule.

Obsah článku vhodne dopĺňa texty o ďalšom smerovaní geografie ako vedy, ktoré ma zaujali v priebehu posledného týždňa: Geography’s place in the world, ​Why do people mock us geography students a ​Geography students hold the key to the world’s problems. Som vďačný za to, že reformátorov vzdelávania máme aj medzi slovenskými geografmi. 

V priebehu najbližších mesiacov bude občianske združenie Lepšia geografia vďaka grantu od Nadácie Provida intenzívne pracovať na tvorbe aktivít, ktoré sa pokúsia pokryť viaceré zaujímavé (a neraz opomínané) geografické témy z nového uhla pohľadu. Všetky aktivity budú v priebehu leta publikované v metodickej príručke pre učiteľov geografie. ​

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť