Hore

Čo sú kľúčové kompetencie v školskej geografii a ako by mali byť odzrkadlené v štátnom kurikule?

Čo sú kľúčové kompetencie v školskej geografii a ako by mali byť odzrkadlené v štátnom kurikule?

Rozmýšľať geograficky znamená myslieť a pri konečnom rozhodovaní zohľadniť rozdielne hľadiská a uhly pohľadu. Bez výučby geografie by mladí ľudia neboli schopní pochopiť, či dokonca pýtať sa a zisťovať kde je ich skutočné miesto vo svete. Nejde o poznatky týkajúce sa zemepisnej polohy mesta, kde sa narodili, ale o pochopenie faktorov podmieňujúcich vzťah medzi životným prostredím a jednotlivcom. Bez toho by bola študentovi odopretá možnosť vidieť (spoznať) čo je za jeho vlastným svetom – priestorom, v ktorom žije (GeoCapabilities 2015). 

​Čo a ako učiť v jednotlivých vyučovacích predmetoch je témou večnejšou (a zrejme aj vecnejšou), ako odveké dohadovanie sa o tom, koľko by mali učitelia zarábať. Školská geografia na Slovensku už dlhodobo prešľapuje na mieste, ušiel jej vlak, stojí na rázcestí… Všetky uvedené prirovnania na ňu sedia v prípade štátneho kurikula viac, ako je tomu pri iných vyučovacích predmetoch. Dnes už nestojíme pred otázkou, či sa má u nás systém vyučovania školskej geografie zreformovať. Aktuálnou je skôr otázka, kedy sa tak stane, aké zmeny chceme dosiahnuť a kto sa na to celé podujme.

Som rád, že výzvy na zmenu prichádzajú nielen od osvietených učiteľov v regionálnom školstve, ale aj od odborníkov z prostredia vysokých škôl. Na článok, ktorý rozprúdil diskusiu o súčasnom stave a budúcom smerovaní našej geografie, ktorý sme uverejnili nielen na Lepšej geografii, ale aj na blogu Denníka N, reagovalo množstvo ľudí. Pracoval práve s dokumentom didaktikov geografie z UK v Bratislave.

Jeho autori prichádzajú s ďalším článkom, ktorý má opäť potenciál stať sa dôležitým príspevkom do diskusie o smerovaní slovenskej školskej geografie. Pod názvom Kľúčové kompetencie (vedomosti) a ich zásadný význam pri formovaní geografického curricula, si ho môžete prečítať na tomto odkaze. Pokúša sa hľadať odpoveď na otázky, čo sú kľúčové kompetencie v geografii a ako by mali byť odzrkadlené v štátnom kurikule.

Obsah článku vhodne dopĺňa texty o ďalšom smerovaní geografie ako vedy, ktoré ma zaujali v priebehu posledného týždňa: Geography’s place in the world, ​Why do people mock us geography students a ​Geography students hold the key to the world’s problems. Som vďačný za to, že reformátorov vzdelávania máme aj medzi slovenskými geografmi. 

V priebehu najbližších mesiacov bude občianske združenie Lepšia geografia vďaka grantu od Nadácie Provida intenzívne pracovať na tvorbe aktivít, ktoré sa pokúsia pokryť viaceré zaujímavé (a neraz opomínané) geografické témy z nového uhla pohľadu. Všetky aktivity budú v priebehu leta publikované v metodickej príručke pre učiteľov geografie. ​

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť