Hore

Kam až siaha Európa? Je to zložitejšie, ako by ste čakali

Kam až siaha Európa? Je to zložitejšie, ako by ste čakali

Ako Európania by sme mali mať otázky jej vymedzenia v malíčku. V skutočnosti to však nie je vôbec jednoduché. Počas histórie sa predstavy o Európe menili a dodnes nepoznáme jednoznačné kritéria, ktoré by nám pomohli vytýčiť jej hranice. Ak sa chcete o tomto geograficko-kartografickom rébuse dozvedieť viac, určite si pozrite mapový príbeh Where is the Origin and the Boundary of Europe. Jeho spracovanie je unikátne nielen z mapového, ale aj informačného hľadiska. Okrem problematiky hraníc pojednáva aj o pôvode názvu Európa a obsahuje viacero historických zobrazení nášho svetadielu. V našom skromnom hodnotení dávame mape 10/10. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať