Hore

Interaktívny atlas obyvateľstva a sídiel SR

Atlas krajiny Slovenskej republiky, vrcholné dielo slovenskej kartografie, vyšiel už pred takmer pätnástimi rokmi. Napriek tomu, že ide stále o hodnotný a komplexný zdroj informácii o našej domovine, ktorý má okrem monumentálnej tlačenej podoby aj svoju online verziu, rozhodol som sa, že pre potreby rýchleho a užívateľsky priateľského využitia v školskej geografii (prípadne pre potreby širokej laickej verejnosti), by bolo lepšie mať niečo jednoduchšie a svižnejšie.

atlas obyvateľstva a miest Slovenska

Zobral som to ako výzvu naučiť sa niečo nové a v priebehu týždňa som z viacerých zdrojov dát a mapových vrstiev vytvoril interaktívny Atlas obyvateľstva a miest SR, ktorý je voľne dostupný na tomto odkaze. Je navrhnutý ako mapový príbeh, v ktorom sa užívateľ postupným posúvaním obsahu smerom nadol, oboznámi so základnými demografickými pomermi Slovenska. Na jeho plnohodnotné prezeranie budete potrebovať počítač, na displejoch smartfónov a tabletoch bude zobrazenie jednotlivých máp oklieštené.

národnostné zloženie obyvateľstva Slovenska
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť