Hore

Interaktívny atlas obyvateľstva a sídiel SR

Atlas krajiny Slovenskej republiky, vrcholné dielo slovenskej kartografie, vyšiel už pred takmer pätnástimi rokmi. Napriek tomu, že ide stále o hodnotný a komplexný zdroj informácii o našej domovine, ktorý má okrem monumentálnej tlačenej podoby aj svoju online verziu, rozhodol som sa, že pre potreby rýchleho a užívateľsky priateľského využitia v školskej geografii (prípadne pre potreby širokej laickej verejnosti), by bolo lepšie mať niečo jednoduchšie a svižnejšie.

atlas obyvateľstva a miest Slovenska

Zobral som to ako výzvu naučiť sa niečo nové a v priebehu týždňa som z viacerých zdrojov dát a mapových vrstiev vytvoril interaktívny Atlas obyvateľstva a miest SR, ktorý je voľne dostupný na tomto odkaze. Je navrhnutý ako mapový príbeh, v ktorom sa užívateľ postupným posúvaním obsahu smerom nadol, oboznámi so základnými demografickými pomermi Slovenska. Na jeho plnohodnotné prezeranie budete potrebovať počítač, na displejoch smartfónov a tabletoch bude zobrazenie jednotlivých máp oklieštené.

národnostné zloženie obyvateľstva Slovenska
Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať