Hore

Otázky a úlohy v geografii. Ako na ne, ak chceme, aby sa žiaci naučili viac

Otázky a úlohy v geografii. Ako na ne, ak chceme, aby sa žiaci naučili viac

Podľa niektorých výskumov položí učiteľ počas vyučovacej hodiny priemerne 40 až 150 otázok. Dôležitejším ako počet je však ich kvalita. Klásť otázky a zadávať úlohy, ktoré rozvíjajú vedomosti a schopnosti žiakov je kľúčovým pracovným nástrojom každého dobrého učiteľa. Dosiahnuť toto majstrovstvo nemusí byť vôbec jednoduché. Ako to už býva, nie každému a nie vždy sa podarí dôjsť k cieľu len intuíciou, či metódou pokus – omyl.

Klasifikácia otázok a úloh do rôznych úrovní a škatuliek sa môže javiť učiteľom z praxe ako zbytočná kratochvíľa akademikov, ktorí vykazujú odbornú činnosť neraz podivuhodným spôsobom. Teoretické základy tvorby učebných otázok a úloh sú však v učiteľskej praxi nevyhnutné. Odložme na chvíľu bokom negatívne spomienky na pedagogické vzdelávanie počas svojich vysokoškolských čias a nahliadnime do článkov, ktoré nám napriek „príliš akademickému“ jazyku môžu byť užitočné.    

Článok Taxonómia učebných úloh vo vyučovaní geografie (Csachová), ktorý je dostupný tu, obsahuje okrem kvalitne spracovanej teoretickej časti aj konkrétne ukážky zvyšovania kognitívnej náročnosti otázok na príklade otázok a úloh z regionálnej geografie sveta a Slovenska. ​Zadania spomínaných otázok a úloh pokrývajú všetky úrovne revidovanej Bloomovej taxonómie. Slúžia ako odrazový mostík k tvorbe podobných zadaní samotnými učiteľmi. 

​Absenciu zbierky otázok a úloh, ktorá by reflektovala „tabuľku vzdelávacích cieľov“, vnímam ako jednu z najväčších výziev súčasnej školskej geografie na Slovensku. Jej existencia by uľahčila prácu mnohým učiteľom.

Autorka sa téme otázok a úloh v geografii venuje dlhodobo. Dôkazom je aj článok Nepresnosti vo formulovaní testových úloh z geografie, v ktorom skúma obsahovú a jazykovú stránku vybraných úloh. Uvádza príklady nepresností na konkrétnych formuláciách úloh a navrhuje k nim správnejší variant. Článok môže učiteľom slúžiť na zamyslenie sa nad formuláciou a obsahovou správnosťou ich vlastných testových úloh a otázok.   

Ako pomôcka pre formuláciu špecifických cieľov a učebných úloh vo vyučovaní geografie môžu poslúžiť aj tieto prehľadné tabuľky s uvedením činnostných slovies pre každú úroveň. V angličtine je zas dostupná táto.  

​Výzva na záver. Pokúste sa vytvoriť otázky a úlohy pre učivá školskej geografie tak, aby ste nimi u žiakov rozvíjali všetky úrovne myšlienkových operácií. Viem, neľahká úloha, ale kto povedal, že byť učiteľom je jednoduché. Držím vám palce! 🙂

UPDATE: Odporúčam aj tieto ďalšie články a publikácie

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť