Hore

Značka: bádateľské vyučovanie

Keď sa zem chveje. Vznik a dôsledky zemetrasení (návrh vyučovacej hodiny)

Návrh vyučovacej hodiny obsahuje sériu aktivít, pomocou ktorých sa žiaci oboznámia so vznikom a dôsledkami zemetrasení. Súčasťou je práca s mapou, simulácia vzniku zemetrasenia na modeli, oboznámenie sa s varovnými...

Aký tvar má sopka? Bádateľská aktivita (experiment), ktorá prepája geografiu s biológiou a fyzikou

Nedostatočné prepojenie vyučovacích predmetov je často uvádzané ako jeden z problémov slovenského školstva. V zahraničí sú prírodné vedy vyučované neraz spolu v rámci predmetu Science. Možností využívať medzipredmetové vzťahy je...

Bublinová mánia. Viskozita lávy a jej vplyv na erupcie

Ako súvisí rýchlosť lávy s tvarom sopiek? Prečo tečie láva niektorých sopiek rýchlo a iných zas pomaly? Čo je to viskozita a ako sa dá pomocou robenia bublín niečo nové...

Vylodenie v Novom svete. Simulačná hra na kolonizátorov​

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Detektívne pátranie po príčinách a prevencii povodní

Žiaci ako detektívi pátrajúci po príčinách povodní (simulačná hra) Jednou z najväčších zvláštností slovenskej školskej geografie, je absencia pokrytia témy povodne v Štátnom vzdelávacom programe. O to viac, že práve povodne sú...

Od dažďa k prameňu (aktivita o podzemnej vode)

Odkiaľ sa berie voda v prameňoch, ako zachytávame podzemnú vodu v studniach a ako dochádza k znečisteniu zdrojov pitnej vody? Na tieto a ďalšie otázky nájdu žiaci odpovede cez praktickú aktivitu z dielne Earth Learning Idea,...

Metodické príručky Daphne o vode a riekach

Bez vody nie je život. Bez kvalitného vyučovania o vode by nemala byť žiadna škola. V čase narastajúcich klimatických zmien a zvýšenej potreby na ne správne reagovať, potrebujeme generáciu ľudí,...

Pozor na jamy! Model vzniku závrtov

Spoznajte vznik záhadných jám – závrtov, ktoré môžu byť životu nebezpečné. Model pochádza z dielne britského projektu Earth Learning Idea. Preklad uvádzame s povolením tvorcov.

Záhada ostrova Nukupule. Tvorba mapy fiktívneho územia podľa opisu

Pri učivách, ktoré sa venujú práci s mapou, padne vhod dobrá, zábavná a tvorivá aktivita na precvičenie základných zručností, ako sú práca s mierkou, mapovými značkami, legendou a svetovými stranami.  Takou aktivitou...

Mapy, ktoré mýlia. Vplyv kartografických projekcií na zobrazenie sveta

V inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá je súčasťou geografie aj téma mapových zobrazení a skreslenia, ktoré vzniká pri prenose trojrozmerného povrchu Zeme na plochu mapy. Návrh vyučovacej hodiny, ktorý...