Hore

Záhada ostrova Nukupule. Tvorba mapy fiktívneho územia podľa opisu

Pri učivách, ktoré sa venujú práci s mapou, padne vhod dobrá, zábavná a tvorivá aktivita na precvičenie základných zručností, ako sú práca s mierkou, mapovými značkami, legendou a svetovými stranami.  Takou aktivitou je práve Záhada ostrova Nukupule, ktorá je ideálnou pre 5.ročník ZŠ, dá sa však využiť pre všetky vekové kategórie.  Úlohou žiakov je podľa opisu fiktívneho ostrova nakresliť jeho mapu. Opis aj úlohy sú dostupné nižšie, alebo si ich ako súbor pdf môžete stiahnuť a v potrebnom množstve vytlačiť klikom na ikonku pod nadpisom.

Záhada ostrova Nukupule
Žiacka práca

Vhodným rozšírením aktivity je zadanie domácej úlohy, v ktorej sa žiaci pokúsia vymyslieť opis svojho vlastného vymysleného ostrova. Na hodine si opisy navzájom vymenia a pokúsia sa ich nakresliť. Rovnako je možné diskutovať o možnej lokalite fiktívneho ostrova podľa uvedených charakteristík – napr. ak sa na ňom pestujú banány a cukrová trstina, ide pravdepodobne o tropický ostrov v rovníkovej oblasti. 

Aktivitu je možné využiť aj na hodinách slovenského jazyka. Neveríte? Prečítajte si tento článok

Záhada ostrova Nukupule geografia
Žiacka práca

Opis ostrova

Ostrov Nukupule pripomína svojím tvarom zaoblený, roztrasený, nerovnoramenný trojuholník. Medzi svojím najsevernejším a najjužnejším bodov dosahuje dĺžku okolo 20 km, medzi najzápadnejším a najvýchodnejším okrajom šírku o desať kilometrov viac.

Na severozápadnom výbežku ostrova sa k oblohe dvíha maják postavený na vysokých útesoch. Vedú k nemu cesty z troch strán. Tá, ktorá prechádza pozdĺž pobrežia, spája maják s najväčším a hlavným mestom ostrova Beachport na juhu. Približne v strede cesty medzi majákom a Beachportom je na západnom pobreží ostrova dedina Lekeleka, ktorej okolie je známe pestovaním banánov. Druhá cesta vedie od majáku cez oblasť polí s cukrovou trstinou smerom do vnútrozemia, kde končí pri kempingu medzi dvomi sopkami. Ku kráteru jednej z nich sa od kempingu šplhá turistický chodník.  

Okrem severozápadnej časti ostrova, kde je pobrežie tvorené strmými útesmi, je pobrežie ostrova lemované piesočnými plážami. Najkrajšie pláže ostrova pri letovisku Beachport sú proti vlnám z oceánu chránené malou zátokou. Práve v nej sa nachádza samotné mesto s hotelmi pri pláži a jeho malý prístav. Asi tri kilometre východne od mesta je malé letisko, ktoré spája ostrov s okolitým svetom.

Na východnom pobreží ostrova ležia tri dediny – Matuku, Pepea a Tanoa, ktoré sú od seba vzdialené približne štyri kilometre. Všetky sú vzájomne spojené cestou, ktorá smeruje od Matuku ďalej do hlavného mesta. Neďaleko Tanoi smerom do vnútrozemia je baňa, v ktorej tažili zlato už pôvodní obyvatelia ostrova.  Cesta, ktorá k nej stúpa z blízkej dediny, pokračuje ďalej k majáku na severe.

Južne od sopiek leží Afarské jazero, ktorého okolie je porastené tropickým lesom. Z jazera vyteká rieka Afar, ktorá ústí na západnom pobreží. Neďaleko ústia do oceánu ju pretína most cesty spájajúcej Beachport s majákom. Asi dva kilometre od nevýrazného výbežku na juhovýchode ostrova sa dvíha z vôd oceánu skalnatý ostrovček Utula, kde sú ruiny bývalej pirátskej pevnosti.

Práca žiačky 5. ročníka

Úlohy:

 • Nakresli mapu ostrova podľa opisu na papier veľkosti A4 alebo A3.
 • Pokús sa dodržať uvádzané vzdialenosti a správnu mierku mapy.
 • Použi správne mapové značky, alebo vymysli vlastné.
 • Mapa musí obsahovať názov, smerovú ružicu, grafickú mierku a legendu, v ktorej budú vysvetlené všetky použité mapové značky.
 • Jednotlivé lokality na mape nezabudni pomenovať.
 • Prezentuj vytvorenú mapu pred triedou.

Ako na to?

 • Na začiatku si pozorne prečítaj celý opis ostrova. Pri postupnom kreslení jeho mapy sa k jednotlivým častiam opisu vždy vracaj a kontroluj správnosť svojho nákresu.
 • Najskôr kresli ceruzkou, v prípade chýb ich môžeš vždy opraviť.
 • Dokončený náčrt mapy prezentuj triede.
 • Finálnu podobu mapy nakresli ešte raz podľa prvého náčrtu a vyfarbi ju. Mapa by mala byť nielen presná, ale aj vizuálne pôsobivá.  
 • V prípade, že to nestihneš na hodine, mapu dokonči za domácu úlohu.

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť