Hore

Aký tvar má sopka? Bádateľská aktivita (experiment), ktorá prepája geografiu s biológiou a fyzikou

Nedostatočné prepojenie vyučovacích predmetov je často uvádzané ako jeden z problémov slovenského školstva. V zahraničí sú prírodné vedy vyučované neraz spolu v rámci predmetu Science. Možností využívať medzipredmetové vzťahy je pritom požehnane. Ak je to len trochu možné, skúsme to s nimi. Aj preto nás teší, každá nová metodika (aktivita), ktorá ich rozvíja. Takou je aj metodika Aký tvar má sopka, ktorú publikujeme ju s dovolením autora, ktorým je Mgr. Tomáš Pivarči – doktorand UMB z Katedry fyziky na FPV.

Bádateľsky zameraná aktivita sa venuje závislosti tvaru sopiek od viskozity lávy a okrem poznatkov a spolupráce rozvíja najmä schopnosť plánovať, realizovať a vyhodnotiť „vedecký“ experiment. Žiaci pracujú s prvotnou hypotézou a počas pokusov overujú svoj predpoklad. Metodika je podrobne spracovaná a obsahuje aj pracovné listy pre žiakov. 

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť