Hore

Aký tvar má sopka? Bádateľská aktivita (experiment), ktorá prepája geografiu s biológiou a fyzikou

Nedostatočné prepojenie vyučovacích predmetov je často uvádzané ako jeden z problémov slovenského školstva. V zahraničí sú prírodné vedy vyučované neraz spolu v rámci predmetu Science. Možností využívať medzipredmetové vzťahy je pritom požehnane. Ak je to len trochu možné, skúsme to s nimi. Aj preto nás teší, každá nová metodika (aktivita), ktorá ich rozvíja. Takou je aj metodika Aký tvar má sopka, ktorú publikujeme ju s dovolením autora, ktorým je Mgr. Tomáš Pivarči – doktorand UMB z Katedry fyziky na FPV.

Bádateľsky zameraná aktivita sa venuje závislosti tvaru sopiek od viskozity lávy a okrem poznatkov a spolupráce rozvíja najmä schopnosť plánovať, realizovať a vyhodnotiť “vedecký” experiment. Žiaci pracujú s prvotnou hypotézou a počas pokusov overujú svoj predpoklad. Metodika je podrobne spracovaná a obsahuje aj pracovné listy pre žiakov. 

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku