Hore

Značka: medzipredmetové vzťahy

Návrh aktivít na Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov zahŕňa do svojich vzdelávacích aktivít čoraz viac škôl. A je to tak správne. Deň má veľký vzdelávací potenciál. Využiť môžete aj niektoré z materiálov na Lepšej geografii. Kvíz so zvukovými...

S hlavou v oblakoch (aktivity k téme atmosféra a oblaky)

Podnebie a počasie patria k praktickým a pre žiakov zaujímavým témam školskej geografie, napriek tomu sú v rámci ŠVP len slabo pokryté. Ak sa im chcete so žiakmi venovať hlbšie, pokojne...

Tvorba infografiky. Najdlhšie rieky sveta a Afriky

Súčasná školská geografia už nie je zoznamom rekordov, najvyšších vrchov, najdlhších riek, najväčších jazier a v hlave zapamätaných údajov o rozlohe štátov v kilometroch štvorcových. Zanevrieť na prácu s týmto typom...

Kto, kde a ako pre nás pestuje banány? Príbeh najpredávanejšieho ovocia

Banány sú najpredávanejším ovocím na svete. Nepotrebujú reklamu, každý ich chce. A každý ich chce čo najlacnejšie. Čo sa skrýva za nízkou cenou obľúbeného ovocia, ktoré je v obchodoch napriek ceste cez polovicu...

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát

Geografia má nezastupiteľné miesto v školskom vzdelávaní aj pre svoju interdisciplinaritu. Cez konkrétne učivá a témy v nej môžu žiaci získavať množstvo zručností, ktoré možno nie sú uvedené priamo v obsahovom alebo výkonovom...

Skypujte so školami zo sveta

Službu na bezplatnú hlasovú komunikáciu cez internet Skype určite poznáte. Viete však o tom, že práve cez Skype môžete priniesť svet do vašej triedy? Pozrime sa ako na to. Počas môjho učiteľovania som využil Skype...

Pozrime si svet. Využitie dokumentárnych filmov ako projektové zadanie

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Bocian a smrtka. Hravá simulácia prirodzeného prírastku obyvateľstva

Už dlhodobo sa nám osvedčuje dopĺňať učivo o obyvateľstve sveta (ale aj regiónov) demografickými témami, ktoré idú nad rámec inovovaného ŠVP. Toto pre žiakov atraktívne učivo tvorí prirodzený prienik školskej...

Voľby z pohľadu geografov. Regionálne rozdiely v politických preferenciách voličov

Po každých voľbách zažíva geografia s kartografiou svojich päť minút slávy. Súčasťou spracovania volebných výsledkov sú okrem dát v tabuľkách a grafoch aj mapy, ktoré zobrazujú volebný zisk politických...

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita)

Návrh vyučovacej hodiny zameranej na pôrodnosť (plodnosť) a faktory, ktoré na ňu vplývajú. Ako meniaca pôrodnosť ovplyvňuje demografiu Slovenska a iných krajín? Odporúčaný ročník: 2. – 3. ročník gymnázií (návrh aktivít je však využiteľný...