Hore

Vianočné zvyky v štátoch Európy (aktivita)

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka a sú zaujímavé aj z hľadiska geografie. Rozdiely v prírodných podmienkach, historickom vývoji a kultúrnych zvyklostiach jednotlivých štátov Európy sa odzrkadľujú aj v rôznorodých vianočných tradíciách a zvykoch naprieč svetadielom. Aj keď je súčasnosť charakterizovaná postupným potieraním regionálnych špecifík a silnejúcim vplyvom globalizácie, ktorá zasahuje aj Vianoce, stále existujú ich unikátne podoby vzťahujúce sa na ten-ktorý štát. Niekde rozdáva darčeky Santa Claus, inde zas Ježiško.

V poslednom týždni pred Vianocami je na školách zvykom začleňovať do výchovno-vzdelávacích aktivít rôzne činnosti, ktoré sa spájajú s ich oslavou. Spievajú sa koledy, vyrábajú sa vianočné ozdoby, prípadne sa pečú medovníky. Geografia nemusí ostávať bokom a môže využiť šancu na oboznámenie žiakov s kultúrnymi rozdielmi jednotlivých štátov a národov cez jednoduchú aktivitu s tematikou vianočných tradícií a zvykov.  Aktivita je najvhodnejšia pre žiakov 8. ročníka, v ktorom sa venujú práve Európe. Určite však poteší aj deviatakov a pokojne by som ju ponúkol aj svojim niekdajším študentom na gymnáziu.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť