Hore

Vianočné zvyky v štátoch Európy (aktivita)

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka a sú zaujímavé aj z hľadiska geografie. Rozdiely v prírodných podmienkach, historickom vývoji a kultúrnych zvyklostiach jednotlivých štátov Európy sa odzrkadľujú aj v rôznorodých vianočných tradíciách a zvykoch naprieč svetadielom. Aj keď je súčasnosť charakterizovaná postupným potieraním regionálnych špecifík a silnejúcim vplyvom globalizácie, ktorá zasahuje aj Vianoce, stále existujú ich unikátne podoby vzťahujúce sa na ten-ktorý štát. Niekde rozdáva darčeky Santa Claus, inde zas Ježiško.

V poslednom týždni pred Vianocami je na školách zvykom začleňovať do výchovno-vzdelávacích aktivít rôzne činnosti, ktoré sa spájajú s ich oslavou. Spievajú sa koledy, vyrábajú sa vianočné ozdoby, prípadne sa pečú medovníky. Geografia nemusí ostávať bokom a môže využiť šancu na oboznámenie žiakov s kultúrnymi rozdielmi jednotlivých štátov a národov cez jednoduchú aktivitu s tematikou vianočných tradícií a zvykov.  Aktivita je najvhodnejšia pre žiakov 8. ročníka, v ktorom sa venujú práve Európe. Určite však poteší aj deviatakov a pokojne by som ju ponúkol aj svojim niekdajším študentom na gymnáziu.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii