Hore

Česko (návrh skupinových aktivít)

Česko kraje puzzle
Puzzle českých krajov

Netradičné vyučovanie regionálnej geografie

Učiteľ geografie, ktorý sa nechce uspokojiť len s klasickou prezentáciou a pracovným zošitom, to má ťažké najmä pri učivách regionálnej geografie. Tie na prvý pohľad neponúkajú veľa možností na pedagogický konštruktivizmus, bádateľsky orientované vyučovanie, či skupinovú prácu. Sú nabité faktami, ktoré by si mali žiaci osvojiť a bodka. Ako však v učivách o štátoch rozvíjať aj schopnosť spolupráce, kreativitu, radosť z objavovania a ďalšie kompetencie, o ktorých hovorí napr. Ken Robinson?

​Nasledovný návrh aktivít bol odskúšaný v rámci tzv. spoločných aktivít na súkromnej ZŠ Bakomi. Žiaci počas dvoch blokov (4 vyučovacie hodiny) pracovali vo vekovo zmiešaných skupinách na viacerých tematicky zameraných stanovištiach. Aktivity, ktoré uvádzame nižšie boli súčasťou stanovišta zameraného na geografiu Česka. Ako to celé vyzeralo si môžete pozrieť v samostatnom článku. Zďaleka netvrdíme, že všetky uvádzané aktivity je možné realizovať v priebehu jednej vyučovacej hodiny. Počas dvoch to však reálne je, regionálna geografia Európy sa učí v 7. ročníku, my sme pracovali aj so žiakmi prvého stupňa.  

Učiteľ geografie, ktorý sa nechce uspokojiť len s klasickou prezentáciou a pracovným zošitom, to má ťažké najmä pri učivách regionálnej geografie. Tie na prvý pohľad neponúkajú veľa možností na pedagogický konštruktivizmus, bádateľsky orientované vyučovanie, či skupinovú prácu. Sú nabité faktami, ktoré by si mali žiaci osvojiť a bodka. Ako však v učivách o štátoch rozvíjať aj schopnosť spolupráce, kreativitu, radosť z objavovania a ďalšie kompetencie, o ktorých hovorí napr. Ken Robinson?

Nasledovný návrh aktivít bol odskúšaný v rámci tzv. spoločných aktivít na súkromnej ZŠ Bakomi. Žiaci počas dvoch blokov (4 vyučovacie hodiny) pracovali vo vekovo zmiešaných skupinách na viacerých tematicky zameraných stanovištiach. Aktivity, ktoré uvádzame nižšie boli súčasťou stanovišta zameraného na geografiu Česka. Ako to celé vyzeralo si môžete pozrieť v samostatnom článku. Zďaleka netvrdíme, že všetky uvádzané aktivity je možné realizovať v priebehu jednej vyučovacej hodiny. Počas dvoch to však reálne je, regionálna geografia Európy sa učí v 7. ročníku, my sme pracovali aj so žiakmi prvého stupňa.

Rozmanité zameranie a náročnosť aktivít umožňuje ich flexibilné zaradenie podľa zloženia žiakov, s ktorými práve pracujete. Tie jednoduchšie sa uplatnia napr. pri žiakoch s poruchami učenia. Aktivity sú uvádzané v poradí, ako sme ich využili, môžete si ich však zoradiť (niektoré nepoužiť) podľa vlastného uváženia.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť