Hore

Mapy a navigace. Kniha, ktorá deťom pomôže pochopiť a obľúbiť si mapy

Mapy a navigace. Kniha, ktorá deťom pomôže pochopiť a obľúbiť si mapy

Mapy sú súčasťou každodenného života väčšiny z nás. Nie sú niečím, čo človek zabudne po prvom roku od ukončenia svojej školskej dochádzky. Práve preto je dôležité, aby im ľudia rozumeli a ak je to len trochu možné, mali ich aj radi. Tvoriť pochopenie a vzťah k mapám je možné nielen v škole, ale aj mimo nej. Ako na to ukazuje aj krásna kniha Mapy a navigace od vydavateľstva Albatros Media.

Kniha je určená čitateľov od 9 do 12 rokov, jej obsah je však v skutočnosti vhodný pre oveľa širšie vekové spektrum, dospelých nevynímajúc. Kniha čitateľovi pútavým spôsobom približuje základné informácie o mapách, nielen v teoretickej, ale aj praktickej rovine, nakoľko obsahuje aj viacero tvorivých aktivít. Nečudo, veď pochádza z rovnakej edície ako kniha Objevujeme města, ktorej sme sa na Lepšej geografii už venovali.

Prvé kapitoly sa podrobne venujú histórii a vede, ktorá sa skrýva za vývojom máp. Zoznámite sa tak s viacerými príkladmi historických máp, ktoré sa zapísali do dejín ľudstva a na vlastnej koži okúsite, ako sa konštruuje a funguje kompas, ako Eratosthenés dospel k výpočtu obvodu Zeme, alebo ako odhadovať svoju polohu. Viaceré opísané projekty spájajú geografiu s matematikou a fyzikou – výroba triangulácie, slnečných hodín, alebo modelu slnečnej sústavy. Kniha okrem už tradičných úloh zameraných na tvorbu vlastných máp alebo plánov, zahŕňa aj menej tradičné aktivity, ako sú napr. tvorba modelu batymetrickej mapy. Samostatná kapitola je venovaná problematike diaľkového mapovania Zeme a GPS. Oceňujem, že autori zahrnuli aj vysvetlenie a prácu s GIS a online mapami.

Ak máte žiakov, ktorých geografia zaujíma hlbšie a chceli by sa jej venovať viac, ako je možné v rámci bežných vyučovacích hodín, s knihou Mapy a navigace sa určite nezmýlite. Časti knihy sa dajú využiť aj priamo na vyučovacích hodinách. Ideálne využitie nájde kniha v domácom vzdelávaní, alebo v rukách detí, ktoré radi dostávajú pekné knihy ako darčeky od rodičov. Jedinou nevýhodou knihy je skutočnosť, že zatiaľ vyšla len v českom jazyku.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku