Hore

Predchodca Google Earth zobrazuje svet miest okolo roku 1600

Predchodca Google Earth zobrazuje svet miest okolo roku 1600

Vďaka nástrojom ako je Google Earth a jeho Street View máme v súčasnosti možnosť spoznávať podobu sveta aj bez toho, aby sme museli cestovať. V minulosti mali túto funkciu ručne kreslené mapy a rytiny, ktoré zachytávali niekedy viac, inokedy menej realistickú podobu krajiny a miest.

Akousi bibliou urbánnej kartografie je dielo Civitates orbis terrarum, ktorého šesť zväzkov vydaných medzi rokmi 1572 až 1617 obsahuje podobu 546 najvýznamnejších miest vtedajšieho sveta. Renesančné veľdielo editované nemeckým teológom a geografom Georgom Braunom tvoril kolektív zručných kartografov a rytcov, menovite najmä flámski autori Franz Hogenberg a Joris Hoefnagel. 

Aj dnes fascinuje nielen umelecká, ale aj dokumentačná kvalita rytín, ktoré nás prenesú do života ​v mestách na prelome 15. až 16. storočia. Tvorba a publikovanie takto široko koncipovaného diela by sa v spomínanom období nezaobišla bez vynikajúcich organizačných schopností. Georg Braun si vytvoril širokú sieť prispievateľov, ktorí jeho tímu posielali nielen náčrty a kresby miest z rôznych končín sveta (zväzky obsahujú aj mimoeurópske mestá), ale aj ich stručné opisy a geografické charakteristiky. Textová časť dodávala dielu informačnú hodnotu, ktorú dokážeme oceniť aj po storočiach – vieme, čo bolo pre jednotlivé mestá významné, charakteristické, ako žili tamojší obyvatelia, čomu sa venovali, ako sa obliekali a pod.  

Civitates orbis terrarum

Zväzky obsahovali aj zobrazenia niekoľkých miest zo Slovenska – Bratislavy, Košíc, Nových Zámkov a Komárna. Do knihy Cities of the World, v ktorej publikovalo vydavateľstvo Taschen reprint pôvodných rytín z Civitates orbis terrarum si našli cestu len dve z nich. Bratislavu a Košice by ste v nej hľadali márne, ak chcete, môžete si však kúpiť ich originálne rytiny – napríklad tu

veduta Barcelona
Barcelona

Kniha Cities of the World obsahuje k zobrazeniam vybraných miest aj ich opis z pôvodného vydania a dodatočný vysvetľujúci text, vďaka ktorému ich dokážete ľahšie interpretovať. Úvod knihy sa venuje pozadiu vzniku diela a životu jeho autorov. 

veduta Salzburg
Salzburg

Listovanie v knihe vás však zaujme aj bez znalosti angličtiny, či hlbšieho záujmu o svetové dejiny. Rytiny sú natoľko detailné, že pri nich môžete stráviť hodiny bez toho, aby ste sa nudili.

historická mapa Štetín
Štetín

Kniha by mala byť súčasťou každej školskej knižnice. Viem si predstaviť, ako sa žiaci vďaka nej zoznamujú s dobovými reáliami, odhaľujú každodenný život v renesančných mestách, spoznávajú lokalizačné faktory ich vzniku, ich obranné a ekonomické špecifiká a pod.

veduta Nové Zámky a Vyšehrad
Nové Zámky / Vyšehrad

V prípade, že sa vám zdá vlastnenie tohto zberateľského kúska zbytočné, rytiny miest si môžete pozrieť aj vďaka tejto výbornej online zbierke. Zobrazenia miest sú tu dostupné aj vo vysokom rozlíšení, čo je niekedy v porovnaní s knihou, v ktorej sú zalomené cez dve strany výhodou. 

Komárno
veduta Komárno
Detail rytiny Komárna
historická mapa Moskva
Moskva
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť

Mohlo by vás zaujímať