Hore

Detské digitálne časopisy National Geographic Explorer využijete nielen na geografii a angličtine

Detské digitálne časopisy National Geographic Explorer využijete nielen na geografii a angličtine

Legendárny časopis v žltom rámčeku National Geographic netreba predstavovať. Viete však, že okrem tlačeného mesačníka má vo svojom portfóliu aj digitálny časopis Explorer pre detských čitateľov? Jeho archív je voľne dostupný na tomto odkaze.

Ukážka strany z časopisu Explorer Scout pre najmenších

To je síce pekné, poviete si, ale čo z toho, keď je to v angličtine? Na prvý pohľad nevýhoda sa môže stať výhodou. Učenie predmetov metódou CLIL je rozšírené na viacerých školách. Ak viete aspoň trochu anglicky, textov v časopise Explorer sa netreba báť. Naopak, pokojne ich môžete zakomponovať do vašich hodín – o to viac to platí počas dištančného vyučovania. Úroveň angličtiny môžete poľahky prispôsobiť schopnostiam a veku vašich žiakov. Časopis Explorer vychádza v šiestich vydaniach, ktoré sa nazývajú Scout, Voyager, Pioneer, Trailblazer, PathfinderAdventurer. Ich obsah je odstupňovaný pre deti od materskej školy až po 6. ročník ZŠ. Samozrejme, v anglicky hovoriacich pomeroch.

Ukážka cvičenia na rozvoj slovnej zásoby vo vydaní časopisu Explorer Trailblazer

U nás sa jednotlivé vydania dajú využiť vo vyšších ročníkoch, keď už majú žiaci istú jazykovú výbavu. So Scoutom však uspejete už na prvom stupni. Obsahuje len skutočne krátke texty tvorené jednoduchými vetami a skromnou slovnou zásobou. Perfektným doplnkom pri učení sa jazyka je aj možnosť spustiť si audio záznam všetkých textov v časopisoch, ktorý je v texte priebežne znázorňovaný zvýraznenou časťou textu (ako karaoke).

Prvé dve (ScoutVoyager) a potom ostatné štyri vydania časopisu Explorer majú vždy rovnakú tému. Rozdiel je len v hĺbke a šírke jej spracovania. To sa dá krásne využiť pri zadávaní rozlične náročných úloh a textov žiakom podľa ich jazykovej úrovne. Dokonca aj v rámci jednej triedy.

Ukážka strany vydania časopisu Explorer Adventurer

Obsah článkov nie je venovaný len geografii, resp. zaujímavostiam zo sveta, ale aj živočíšnej a rastlinnej ríši, histórii, spoločnosti a aktuálnym témam. Súčasťou článkov sú aj interaktívne hry alebo kvízy. Čo dodať na záver? Určite vyskúšajte a sami uvidíte, ako vaši žiaci zareagujú. Verím, že pozitívne, veď práve rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností patrí medzi to najdôležitejšie, čo má škola žiakom poskytnúť.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť