Hore

Je správne čo a ako sa na školách učí? Ako by to malo vyzerať?

Je správne čo a ako sa na školách učí? Ako by to malo vyzerať?

Na tom, že medzi najväčšie problémy slovenského školstva patria obsah a forma vzdelávania, sa pravdepodobne všetci zhodneme. Čo a ako sa na školách učí najviac ovplyvňuje to, čo si žiaci zo škôl reálne odnášajú. Našim spoločným cieľom by preto mal byť vzdelávací systém vychádzajúci z osvedčených skúseností a z poznatkov pedagogickej vedy. Ako je možné, že vzdelávanie na našich školách stále vo veľkej miere využíva didaktické metódy z 19. storočia a nedokáže sa zreformovať? Čo je dôležité urobiť pre to, aby sa stali školy najlepšími možnými?

​Odpovede na tieto aj ďalšie otázky prináša vo svojom obsiahlom texte s názvom Ako ďalej v slovenskom školstve jeden z najväčších odborníkov na didaktiku u nás Prof. PhDr. Ing. Ivan TUREK, CSc. Dovoľujeme si z jeho textu publikovať výňatky z kapitoly, ktorá sa venuje obsahu a formám školského vzdelávania na Slovensku. Z nášho pohľadu kľúčové časti sme sa pre lepšiu orientáciu rozhodli v texte zvýrazniť. Sme radi, že sa s autorom v mnohom zhodujeme a veríme, že aj projekty akým je Lepšia geografia majú potenciál napomôcť svojou troškou k želaným zmenám.  

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať