Hore

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek

Prezentácia k téme Sopky – okná do hlbín Zeme je využiteľná nielen pri učive 5.ročníka ZŠ, ale aj na gymnáziách. Hĺbka, do ktorej sa s pomocou prezentácie do témy “zahryznete” závisí len na vás. Prezentácia vytvorená pre PowerPoint je založená na sile fotografií a obsahuje len minimum textu, ktorý sa v nej obmedzuje prakticky len na otázky a úlohy pre žiakov na jednotlivých obrazovkách (slidoch). Takáto forma prezentácia umožňuje preniesť aktivitu na stranu žiakov, nabáda ich k premýšľaniu a prehlbuje ich schopnosť vytvárať úsudky z obrazovým materiálom. 

Každá obrazovka (slide) prezentácie obsahuje metodické pokyny s návodom pre učiteľa, ktoré sú vždy uvedené v poznámkach. V režime editácie zapnete ich zobrazenie cez “Zobraziť – “Strana s poznámkami”. Ak ich chcete vidieť aj v režime prezentácie priamo na vyučovacej hodine, ich zobrazenie môžete zapnúť týmto spôsobom. Pri starších verziách MS PowerPoint vám môže pomôcť tento video návod.

sopky geografia prezentácia

Učivo odporúčame doplniť o tvorivú aktivitu, počas ktorej si žiaci vyrobia svoje vlastné papierové modely sopiek. Pomocou nich následne vysvetlia zloženie sopky a opíšu jej činnosť. Garantujeme, že u piatakov bude mať toto jednoduché papierové modelárstvo úspech. Ako sa s nim popasovali žiaci Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici, si môžete pozrieť na fotografiách nižšie. Najväčší (komplikovanejší) model tvorili žiaci vo dvojiciach, ostatné (jednoduchšie) individuálne. Papierových modelov je niekoľko, medzi žiakov ich rozdeľte tak, aby ste v triede mali aspoň jeden exemplár z každého modelu. 

papierový model sopky

Papierové modely sopiek rozličnej náročnosti si môžete stiahnuť a vytlačiť z odkazov nižšie. Odporúčame ich tlačiť farebne a na tvrdší (hrubší) papier.

model sopka z papiera

K učivu je na dostupný aj interaktívny online kvíz Z čoho sa skladá sopkanávrh na tvorbu modelu (pokusu), ktorý vysvetľuje proces vzniku sopečnej kaldery, alebo experiment, pomocou ktorého žiaci pochopia viskozitu lávy. Dostupná je aj bádateľsky zameraná aktivita, ktorá prepája geografiu s biológiou a fyzikou – Aký tvar má sopka. Ako môže silná erupcia spôsobiť tsunami, môžete žiakom vysvetliť na príklade simulácie výbuchu sopky Krakatoa. Ak chcete žiakov preniesť až priamo k láve, pozrite si toto video. Siahnuť môžete aj po kvíze na opakovanie učív stavba Zeme, sopky a zemetrasenia, ktorý je dostupný v Kahoot!

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť