Hore

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek

Prezentácia k téme Sopky – okná do hlbín Zeme je využiteľná nielen pri učive 5.ročníka ZŠ, ale aj na gymnáziách. Hĺbka, do ktorej sa s pomocou prezentácie do témy “zahryznete” závisí len na vás. Prezentácia vytvorená pre PowerPoint je založená na sile fotografií a obsahuje len minimum textu, ktorý sa v nej obmedzuje prakticky len na otázky a úlohy pre žiakov na jednotlivých obrazovkách (slidoch). Takáto forma prezentácia umožňuje preniesť aktivitu na stranu žiakov, nabáda ich k premýšľaniu a prehlbuje ich schopnosť vytvárať úsudky z obrazovým materiálom.

Každá obrazovka (slide) prezentácie obsahuje metodické pokyny s návodom pre učiteľa, ktoré sú vždy uvedené v poznámkach. V režime editácie zapnete ich zobrazenie cez “Zobraziť – “Strana s poznámkami”. Ak ich chcete vidieť aj v režime prezentácie priamo na vyučovacej hodine, ich zobrazenie môžete zapnúť týmto spôsobom. Pri starších verziách MS PowerPoint vám môže pomôcť tento video návod.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii