Hore

Kaldera v pieskovisku (model)

Kaldera je sopečný útvar vytvorený prepadnutím stien sopky, ktorý máva neraz majestátne rozmery. Poznáme to predsa aj zo Slovenska – kaldera Poľany s priemerom 18 km patrí k najväčším v Európe. Najčastejšie vznikajú kaldery vyprázdnením magmatického krbu pod sopkou, čo býva zapríčinené veľkou erupciou. Steny magmatického krbu nie sú schopné uniesť tlak nadložných hornín a tie sa zosunú dovnútra sopky, vytvoriac prepadlinu približne kruhového prierezu, často niekoľko stoviek metrov hlbokú (v prípade Poľany je to 400 m). Niekedy vzniká kaldera aj silnou explóziou, keď je celý vrch sopky odhodený, prípadne aj eróznou činnosťou. Ešte väčšia ako kaldera Poľany, ktorá je dodnes stále viditeľná (mapa) je kaldera niekdajšieho Štiavnického stratovulkánu s priemerom asi 23 km.

Nebezpečné sú explozívne erupcie (napríklad erupcia sopky Krakatoa v roku 1883, alebo Pinatubo v 1991), keď je kaldera zaplnená rôznymi vulkanoklastami, čo spôsobí zvyšovanie tlaku sopečných plynov, až dôjde k ničivej erupcii, často s celoplanetárnym dosahom. Nepísané pravidlo hovorí, že čím väčší je priemer kaldery, tým je erupcia ničivejšia. V kalderách môže dôjsť v prípade priaznivých klimatických podmienok aj k vzniku tzv. kalderových jazier, ktorých najznámejším príkladom je Crater Lake v USA.

Vznik kaldery na jednoduchom modeli

Vezmime si myšlienky Komenského k srdcu a učme názorne. Kaldera nie je súčasťou inovovaných ŠVP pre ZŠ ani gymnnáziá, ich vymedzenie je však tak vágne, že nevidím dôvod, prečo by ste sa jej so žiakmi nemohli venovať. V ideálnom prípade je túto aktivitu možné použiť ako jeden z viacerých pokusov, modelov a experimentov spojených s témou sopečnej činnosti na Zemi. Jedna skupina žiakov tak môže mať za úlohu vytvoriť funkčný model sopky, druhá demonštrovať vznik kaldery, tretia vytvorí model gejzíru a ostatné skupiny poveríte ďalšími úlohami.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať