Hore

Česko (mapové hry)

Spoločné spoznávanie Českej republiky môžete žiakom spestriť aj množstvom online mapových hier. V Purpose Games sú vytvorené hry na povrch a vodstvo, kraje a mestá. Na stránke Seterra nájdete hru o krajoch a mestách. Množstvo didakticky výborne spracovaných mapových hier venovaných Česku nájdete na stránke Umíme fakta.

Česko kraje mapa hra

Chceli by ste, aby sa žiaci hrali mapové hry nielen na počítačoch? Vytvorte im veľké mapové puzzle! Ako na to sa dozviete v tomto článku. Nájdete v ňom aj vytvorené puzzle českých krajov.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť