Hore

Česko (mapové hry)

Spoločné spoznávanie Českej republiky môžete žiakom spestriť aj množstvom online mapových hier. V Purpose Games sú vytvorené hry na povrch a vodstvo, kraje a mestá. Na stránke Seterra nájdete hru o krajoch a mestách. Množstvo didakticky výborne spracovaných mapových hier venovaných Česku nájdete na stránke Umíme fakta.

Česko kraje mapa hra

Chceli by ste, aby sa žiaci hrali mapové hry nielen na počítačoch? Vytvorte im veľké mapové puzzle! Ako na to sa dozviete v tomto článku. Nájdete v ňom aj vytvorené puzzle českých krajov.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku