Hore

Prezentuj štát od A po Z. Netradičný projekt z geografie

Tvorba prezentácií je v súčasnosti zrejme najrozšírenejším “projektovým zadaním” na slovenských školách. Nie sme ich veľkými fanúšikmi, pri vhodne nastavených kritériách (na ich tvorbu a verejnú prezentáciu) však môžu byť prínosom. Chybou je, ak ich majú žiaci za úlohu vytvárať na viacerých predmetoch a takmer v každom roku počas svojho štúdia. Stáva sa z toho rutina a často len kopírovanie a vkladanie textov z internetu do PowerPointu bez toho, aby sa nad nimi žiaci vôbec zamysleli.

Oživiť tvorbu prezentácií môžete aj úpravou projektového zadania. Namiesto toho, aby mali žiaci za úlohu predstaviť vybraný štát podľa zaužívanej postupnosti opisu jeho základných geografických charakteristík (poloha, povrch, klíma, vodstvo…), môžu stáť pred výzvou predstaviť ho pomocou abecedy. Práve o tom je prezentácia štátu od A po Z. ​

Ilustračný obrázok (zdroj)

O čo ide?

Žiaci vo dvojiciach pracujú na tvorbe prezentácie, pomocou ktorej predstavia spolužiakom vybraný štát. Kritériá sú nastavené tak, aby žiakov “prinútili” byť aspoň trochu kreatívnymi. Cieľom projektového zadania je u žiakov rozvinúť aj ich schopnosť vyjadrovať sa cez vhodne vybrané fotografie, mapy, grafy alebo iný multimediálny materiál. 

Vybraný štát predstavia v prezentácii, ktorej každý slide (obrazovka) pozostáva z jedného písmena abecedy. Žiaci majú za úlohu vybrať najvhodnejší (pre opis / charakteristiku štátu najdôležitejší) pojem ku každému písmenu abecedy od A až po Z. Pojem sa môže skladať aj s viacerým slov (napr. “svetová veľmoc”). Písmená s mäkčeňmi spracovať nemusia (ak chcú, môžu). Môžete sa s nimi dohodnúť, že je tolerované v prezentácii nepoužiť vopred stanovený počet písmen abecedy – uľahčíte im tak prípadné hľadanie vhodného pojmu pre “obtiažne” písmená. 

V ideálnom prípade by mali žiaci pojmami obsiahnuť komplexnú geografickú charakteristiku (čo je typické) štátu od jeho prírodných pomerov, cez obyvateľstvo, ekonomiku, zahraničné vzťahy až po kultúrne špecifiká (do prezentácie môžu napr. vložiť fotografiu tradičného jedla, hudobnú ukážku tradičnej hudby, hymnu atď.).

štát od A po Z projekt
Photo by Yegor Geologist (www.panoramio.com/photo/50611412)

Žiakov vyzvite, aby sa v prezentácii pokúsili o textový minimalizmus. Čo to znamená? Na slidoch budú jednotlivé pojmy reprezentované vhodne zvolenými ilustračnými fotografiami, mapami, grafmi, tabuľkami, krátkymi videami alebo iným multimediálnym materiálom, nie záplavou z internetu skopírovaného a vložené textu. Ak je text nutný, žiaci ho musia obmedziť len na nanajvýš niekoľko heslovitých odrážok.  Naučte žiakov, že ak sa bez pomocného textu pri prezentácii nezaobídu, môžu si ho zapísať do poznámok pre prezentujúceho, nie na slide.

Pri projekte, na ktorom počas cca dvoch týždňov až mesiaca pracuje dvojica žiakov, sa však logicky predpokladá, že jeho prezentáciu zvládnu aj bez toho, aby počas nej museli hľadať záchranu v textoch. 

Fotografie je vhodné vyberať po dôkladnom uvážení – žiaci sa môžu dokonca rozhodnúť držať vizuál celej prezentácie v jednotnom štýle (napr. všetky fotografie budú zaberať veľkosť celého slidu – viď príklad nižšie). Naučte žiakov, že pri prezentácii platí vždy jednoduchá zásada – spraviť ju tak, aby bavila aj jej autorov, ak by sa na ňu pozerali z pohľadu diváka. Musí byť zaujímavá, vtipná, jasná, stručná, k veci a prípadne obsahovať niekoľko menších, či väčších prekvapení. Žiaci môžu napr. pri niektorom písmene abecedy zobraziť najskôr len fotografiu (graf, mapu…) a opýtať sa spolužiakov, čo podľa nich zobrazuje (reprezentuje). Pojem (jeho názov a stručný opis) zobrazia až po krátkej diskusii.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť