Hore

Dôkazy platňovej tektoniky cez puzzle jej zakladateľa Alfreda Wegenera (aktivita)

Teória platňovej tektoniky je dnes jednou z najznámejších súčastí poznatkov ľudstva o Zemi. Ako to už pri vedeckých teóriách býva, v začiatkoch to nemala ľahké. Alfred Wegener, ktorého dielo O pôvode kontinentov z roku 1912 sa považuje za priekopníka v teórii kontinentálneho driftu, musel počas svojho života zvádzať množstvo argumentačných súbojov so svojimi oponentmi. Na základe viacerých dôkazov prišiel k správnemu záveru, že súčasné kontinenty boli kedysi spojené v superkontinente, ktorý nazval Pangea. Nedokázal však hodnoverne vysvetliť silu, ktorá pohyb tektonických dosiek spôsobuje. Ako príčinu uvádzal odstredivú silu Zeme. Dnes už vieme, že to tak nie je. 

Spoznajte život a objavy Alfreda Wegenera v animovanom videu.

Teória platňovej tektoniky je dnes jednou z najznámejších súčastí poznatkov ľudstva o Zemi. Ako to už pri vedeckých teóriách býva, v začiatkoch to nemala ľahké. Alfred Wegener, ktorého dielo O pôvode kontinentov z roku 1912 sa považuje za priekopníka v teórii kontinentálneho driftu, musel počas svojho života zvádzať množstvo argumentačných súbojov so svojimi oponentmi. Na základe viacerých dôkazov prišiel k správnemu záveru, že súčasné kontinenty boli kedysi spojené v superkontinente, ktorý nazval Pangea. Nedokázal však hodnoverne vysvetliť silu, ktorá pohyb tektonických dosiek spôsobuje. Ako príčinu uvádzal odstredivú silu Zeme. Dnes už vieme, že to tak nie je.

Práve teória platňovej tektoniky je výbornou didaktickou príležitosťou zoznámiť žiakov s tvorbou a prácou s vedeckými dôkazmi, ktoré sú potrebné pre potvrdenie určitej hypotézy alebo teórie. Okrem sprostredkovávania už spracovaných faktov tak môžeme žiakom priblížiť aj pohľad pod pokrievku vedeckého bádania. Aktivita je vhodná pre rôzne vekové kategórie, môžete ju využiť s piatakmi na základnej škole aj s prvákmi na gymnáziu.

Ciele aktivity

  • žiaci sa zdokonalia v čítaní a interpretovaní máp a mapových symbolov
  • žiaci vytvoria rekonštrukciu časti Pangey na základe geologických a paleontologických dôkazov
  • žiaci podložia platnú teóriu jej vybranými dôkazmi
  • žiaci posúdia relevantnosť tvrdení spojených s teóriou platňovej tektoniky na jej platnosť

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť