Hore

Sprievodcovia, panorámy a virtuálne prehliadky. Aplikácie a stránky, s ktorými môžete cestovať z domu

Využitie tabletov je obzvlášť efektívne v prípade zadania samostatných alebo skupinových úloh, v ktorých majú žiaci za úlohu spoznať vybrané aspekty študovanej krajiny, alebo regiónu a na ich základe opísať napríklad najväčšie turistické lákadlá, alebo možnosti jednotlivých foriem cestovného ruchu v danej oblasti. Medzi schopnosti, ktoré je u žiakov potrebné rozvíjať patria aj tie, ktoré sú spojené s praktickým životom – vedieť si vyhľadať spoj, ubytovanie, naplánovať pobyt a pod. Všetky spomínané činnosti sa v čoraz väčšej miere realizujú cez digitálne technológie. Škola by túto skutočnosť mala pochopiteľne reflektovať.

Rôzne aplikácie s 360 stupňovými panorámami a virtuálnymi prehliadkami dávajú žiakom možnosť zas spoznať vzdialené miesta, ktoré zatiaľ nemajú šancu osobne navštíviť. Pomocou nich si tak vytvárajú lepšiu predstavu o svete a jeho špecifikách, spoznávajú kultúrne a prírodné pamiatky.

V zozname nižšie si priblížime niekoľko aplikácií, ktoré sa môžu hodiť pre využitie v školskej geografii.

. . .

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť