Hore

Sprievodcovia, panorámy a virtuálne prehliadky. Aplikácie a stránky, s ktorými môžete cestovať z domu

Využitie tabletov je obzvlášť efektívne v prípade zadania samostatných alebo skupinových úloh, v ktorých majú žiaci za úlohu spoznať vybrané aspekty študovanej krajiny, alebo regiónu a na ich základe opísať napríklad najväčšie turistické lákadlá, alebo možnosti jednotlivých foriem cestovného ruchu v danej oblasti. Medzi schopnosti, ktoré je u žiakov potrebné rozvíjať patria aj tie, ktoré sú spojené s praktickým životom – vedieť si vyhľadať spoj, ubytovanie, naplánovať pobyt a pod. Všetky spomínané činnosti sa v čoraz väčšej miere realizujú cez digitálne technológie. Škola by túto skutočnosť mala pochopiteľne reflektovať.

Rôzne aplikácie s 360 stupňovými panorámami a virtuálnymi prehliadkami dávajú žiakom možnosť zas spoznať vzdialené miesta, ktoré zatiaľ nemajú šancu osobne navštíviť. Pomocou nich si tak vytvárajú lepšiu predstavu o svete a jeho špecifikách, spoznávajú kultúrne a prírodné pamiatky. 

V zozname nižšie si priblížime niekoľko aplikácií, ktoré sa môžu hodiť pre využitie v školskej geografii.


panorámy Slovenska

Panorámy Slovenska

Panorámy Slovenska sú aplikáciou známeho portálu www.virtualtravel.sk, na ktorom nájdete veľké množstvo 360 stupňových panoramatických záberov z celého Slovenska. Môžete ich vyhľadávať pomocou mapy, alebo kategórií. Pri regionálnej geografii Slovenska môžete pomocou aplikácie priblížiť žiakom všetky v učive spomínané lokality. Žiaci ich môžu sami vyhľadávať, porovnávať, opisovať. Vystúpte s nimi na najvyššie vrchy našich pohorí a pokochajte sa spolu výhľadom z nich. Dokážu žiaci identifikovať okolité pohoria a kotliny, na ktoré sa z vrcholu pozerajú?  

poďme von

Poďme von

Portál Poďme von je na slovenské pomery zaujímavým počinom hneď z niekoľkých dôvodov. Obsahuje množstvo tipov na výlety ku kultúrnym alebo prírodným pamiatkam a informácie o podujatiach na prehľadných mapách. Najväčšou výhodou však je tu nájdete aj opisy menej známych lokalít vďaka tomu, že obsah sprievodcu tvoria jeho samotní užívatelia.

Aplikácia pre Android má rovnakú funkcionalitu ako webová verzia. Výhodou je možnosť stiahnutia mapy do pamäte tabletu, čo ocenia najmä školy s nedostatočnou rýchlosťou a stabilitou internetového pripojenia. 

Žiaci môžu cez aplikáciu pracovať na tvorbe vlastného návrhu exkurzie, či viacdňového pobytu vo vybranom regióne Slovenska. Je možné ju využiť aj zdroj informácií pri vypracovávaní projektu týkajúceho sa cestovného ruchu, historických, kultúrnych alebo prírodných pamiatok Slovenska. 

Praktickou aktivitou by bola aj projektová úloha, v ktorej by mali žiaci za úlohu do databázy výletov pridať tip na výlet z okolia svojej obce s vykreslením trasy, stručným opisom a fotografiami.

vypadni.sk

Vypadni.sk

Totožné zameranie ako vyššie spomínaný portál má aj Vypadni.sk, ku ktorému sú dostupné aplikácie pre všetky operačné systémy mobilných zariadení.  

Ťažko posúdiť, ktorý z webov a ktorá z aplikácií je lepšia. Závisí to pravdepodobne na individuálnom vkuse jednotlivých užívateľov. Obe sú však určite využiteľné vo vyučovaní geografie. Oproti Poďme von sa mi na Vypadni.sk páči viac mapa, ktorá je prehľadnejšia pri prepínaní jednotlivých kategórií. V porovnaní s Poďme von však nemá možnosť voľby podkladu z turistickej alebo cyklistickej mapy.

Podobnou mobilnou aplikáciou sú aj Turistické atrakcie Slovenska. Obsiahly turistický sprievodca pre web je dostupný aj v podobe oficiálnej stránky cestovného ruchu na Slovensku na adrese Slovakia Travel. Zvláštne, že tento štátny projekt za nemalé peniaze nemá svoju mobilnú verziu.

Metodicky spracovanú aktivitu s aplikáciou Vypadni.sk nájdete v tomto TUULe.

aplikácie cestovného ruchu mestá

Lokálne a regionálne aplikácie

Pri regionálnej geografii Slovenska môže byť zaujímavou náplňou vyučovacej hodiny analýza viacerých lokálnych alebo regionálnych aplikácií pre návštevníkov a turistov. Čo žiakom v danej aplikácii chýba, čo by spravili lepšie, čo pochválili? Je lepšia aplikácia Banskej Bystrice alebo Bratislavy? Banská Štiavnica má zas pekne spracované príbehy. Existuje vôbec aplikácia pre vaše mesto, alebo región, v ktorom žijete? Ak nie, nechajte žiakov navrhnúť jej štruktúru a obsah.

legendarium prešovský kraj

Spoznajte Prešovský kraj cez Legendarium

Na Slovensku unikátny projekt Legendarium má za cieľ cez legendárne postavy, tajomných hrdinov i strašide-lné príbehy predstaviť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. 

Hru je možné využívať priamo v škole, alebo aj v teréne, nakoľko obsahuje aj cestovateľskú súťaž, ktorá hráčov zavedie na 10 lokalít Legendari, kde pomocou GPS lokalizácie získajú potvrdenie o ich návšteve.

Hra sa môže stať zaujímavou pomôckou pri spoznávaní severovýchodu Slovenska, či už na geografii, vlastivede, alebo aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry. 

Zaujímavou možnosťou je zadať žiakom z iných krajov za úlohu vytvoriť scenár podobnej hry pre ich vlastný región.
tripadvisor aplikácia

Vyhľadajte si ubytovanie a vybavte cestu

Medzi schopnosti, ktoré je u žiakov potrebné rozvíjať patria aj tie, ktoré sú spojené s praktickým životom – vedieť si vyhľadať spoj, ubytovanie, naplánovať pobyt a pod. Všetky spomínané činnosti sa v čoraz väčšej miere realizujú cez digitálne technológie. Škola by túto skutočnosť mala pochopiteľne reflektovať. Práve preto existujú projektové zadania ako Balíme sa na cestu.

Existuje množstvo aplikácií, pomocou ktorých sa vyhľadáva ubytovanie. Nechajte s nimi žiakov pracovať a nájsť ubytovanie v konkrétnej lokalite podľa konkrétnych kritérií (samozrejme, reálne zajednanie a platbu nerealizujú). Súčasťou žiackej úlohy môže byť aj porovnávanie cien porovnateľného ubytovania vo viacerých vybraných lokalitách, či už na Slovensku alebo v zahraničí. 

Výbornou aplikáciou je napríklad Booking.com, ktorá je aj v slovenčine. V prípade, že nemáte tablety, online ju nájdete na tomto odkaze. Podobnou aplikáciou je aj TripAdvisor

Dopravné spoje na Slovensku je možné vyhľadávať pomocou aplikácie Cp.skratka. Letenky do celého sveta môžete vyhľadávať cez aplikácie Letuška.czalebo Skyscanner. Medzinárodné autobusy a vlaky RegioJet vyhľadáte cez aplikáciu Tickets.

UNESCO aplikácia pamiatky

Virtuálni sprievodcovia svetom

Spoznávajte svet spolu so žiakmi pomocou rôznych aplikácií, ktoré sa stanú vašimi virtuálnymi sprievodcami svetom. Žiaci sa môžu s geografickými poznatkami oboznamovať prostredníctvom vlastného aktívneho vyhľadávania a spracovávania informácií. 

Pri spoznávaní lokalít UNESCO vo svete môže poslúžiť táto aplikácia, Česká republika má aplikáciušpeciálne venovanú svojim lokalitám. Na všeobecný prehľad o turistických atrakciách postačí už spomínaný TripAdvisor, kvalitne spracovaná je aj aplikácia Tripoto.

Virtuálnych sprievodcov nájdete aj pre konkrétne štáty, mestá alebo múzeá. Zaujímavou aplikáciou, ktorá využíva prvky rozšírenej reality (augmented reality) je napríklad Ancient Cities AR, pomocou ktorej sa môžu žiaci preniesť do historických podôb vybraných miest – napr. Benátok. 

Najlepšia webstránka s množstvom 360 stupňových panorám z celého sveta Airpano bohužial nie je ako aplikácia dostupná. Žiaci si ju však napriek tomu môžu spustiť cez internetový prehliadač na tabletoch. 

Zaujímavou aplikáciou, cez ktorú môžete spolu so žiakmi spoznávať rôzne pamiatky sveta je aj Sites in 3D.

Mount Everest 3D

Krása a majestátnosť hôr vyrážajú dych. Škoda, že nie je možné vyraziť so žiakmi za viacerými velikánmi sveta. Spoznajte ich preto spoločne aspoň virtuálne. 

Mount Everest sa ponúka v niekoľko miliónov pixelovej kruhovej panoráme, alebo fantastickej 3D vizualizácii výstupu na vrchol. V podobe aplikácie je tu Mount Everest 3D, z ktorého náhľad si môžete pozrieť vo videu vľavo. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť