Hore

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva

Medzi základy geografického myslenia patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2) aj schopnosť čítať mapy, pracovať s nimi, analyzovať ich obsah, interpretovať ho a  podľa máp sa orientovať v neznámom prostredí. Žiaci by mali byť schopní prezentovať informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, mapy, diagramy, fotografie a pod.). Dôležitosť práce s fotografiami a tzv. geomédiami sa spomína aj v britskom Manifeste geografického vzdelávania, ktorého súčasťou je aj viacero návrhov praktických aktivít.

Odkiaľ je ktorá fotografia? Zahraj sa na mapového detektíva

Medzi základy geografického myslenia patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2) aj schopnosť čítať mapy, pracovať s nimi, analyzovať ich obsah, interpretovať ho a  podľa máp sa orientovať v neznámom prostredí. Žiaci by mali byť schopní prezentovať informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, mapy, diagramy, fotografie a pod.). Dôležitosť práce s fotografiami a tzv. geomédiami sa spomína aj v britskom Manifeste geografického vzdelávania, ktorého súčasťou je aj viacero návrhov praktických aktivít.

Aj preto vznikla netradičná aktivita Odkiaľ je ktorá fotografia, ktorá čerpá inšpiráciu z mapového kvízu od Josepha Kerskiho. Princíp je veľmi jednoduchý. Žiaci majú za úlohu pozorne si prezrieť desať vybraných fotografií zo Slovenska (ako zdroj poslúžili fotografie z Panoramio prepojené s Google Earth) a správne určiť lokality, na ktorých boli podľa nich vyhotovené. Na výber majú desať vyznačených lokalít na mape Slovenska, ktorú si môžu ľubovoľne približovať, vzďaľovať a skúmať podľa vlastného uváženia.

Cieľom mapovej “hry na detektíva” je u žiakov rozvíjať pozorovacie schopnosti, geografickú interpretáciu fotografií a schopnosť identifikovať videné aj na mape (v tomto prípade na satelitných snímkach).


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť