Hore

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva

Medzi základy geografického myslenia patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2) aj schopnosť čítať mapy, pracovať s nimi, analyzovať ich obsah, interpretovať ho a  podľa máp sa orientovať v neznámom prostredí. Žiaci by mali byť schopní prezentovať informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, mapy, diagramy, fotografie a pod.). Dôležitosť práce s fotografiami a tzv. geomédiami sa spomína aj v britskom Manifeste geografického vzdelávania, ktorého súčasťou je aj viacero návrhov praktických aktivít.

Aj preto vznikla netradičná aktivita Odkiaľ je ktorá fotografia, ktorá čerpá inšpiráciu z mapového kvízu od Josepha Kerskiho. Princíp je veľmi jednoduchý. Žiaci majú za úlohu pozorne si prezrieť desať vybraných fotografií zo Slovenska (ako zdroj poslúžili fotografie z Panoramio prepojené s Google Earth) a správne určiť lokality, na ktorých boli podľa nich vyhotovené. Na výber majú desať vyznačených lokalít na mape Slovenska, ktorú si môžu ľubovoľne približovať, vzďaľovať a skúmať podľa vlastného uváženia.

Cieľom mapovej “hry na detektíva” je u žiakov rozvíjať pozorovacie schopnosti, geografickú interpretáciu fotografií a schopnosť identifikovať videné aj na mape (v tomto prípade na satelitných snímkach).

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť