Hore

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva

Medzi základy geografického myslenia patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2) aj schopnosť čítať mapy, pracovať s nimi, analyzovať ich obsah, interpretovať ho a  podľa máp sa orientovať v neznámom prostredí. Žiaci by mali byť schopní prezentovať informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, mapy, diagramy, fotografie a pod.). Dôležitosť práce s fotografiami a tzv. geomédiami sa spomína aj v britskom Manifeste geografického vzdelávania, ktorého súčasťou je aj viacero návrhov praktických aktivít.

Odkiaľ je ktorá fotografia? Zahraj sa na mapového detektíva

Aj preto vznikla netradičná aktivita Odkiaľ je ktorá fotografia, ktorá čerpá inšpiráciu z mapového kvízu od Josepha Kerskiho. Princíp je veľmi jednoduchý. Žiaci majú za úlohu pozorne si prezrieť desať vybraných fotografií zo Slovenska (ako zdroj poslúžili fotografie z Panoramio prepojené s Google Earth) a správne určiť lokality, na ktorých boli podľa nich vyhotovené. Na výber majú desať vyznačených lokalít na mape Slovenska, ktorú si môžu ľubovoľne približovať, vzďaľovať a skúmať podľa vlastného uváženia. 

Cieľom mapovej “hry na detektíva” je u žiakov rozvíjať pozorovacie schopnosti, geografickú interpretáciu fotografií a schopnosť identifikovať videné aj na mape (v tomto prípade na satelitných snímkach). 

Zadanie, ktoré obsahuje prezentáciu fotografií, mapu s vyznačenými lokalitami aj odpoveďový hárok je dostupné na tomto odkaze. Je vytvorené cez nástroj Sway od Microsoftu a malo by bez problémov fungovať aj na tabletov a smartfónoch s pripojením na internet. V zadaní sa pohybuje zľava doprava “skrolovaním”.  Správne dvojice fotografií a lokalít nájdete tu

Žiaci si môžu odpovede priebežne zapisovať aj do zabudovaného formulára, nakoniec je však vhodné, aby učiteľovi odovzdali správne dvojice napísané na papieri. Odpovede poslané cez online formulár sa k vám totiž nedostanú. Fungovalo by to len v tom prípade, ak by ste si podobnú aktivitu vytvorili sami. Je to celkom jednoduché a na rovnakom, či podobnom princípe sa dá vytvoriť množstvo tematicky rôznorodých mapových hier.  

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť