Hore

Malo by byť nad Jánošíkovom vybudované lyžiarske stredisko? (aktivita)

Lyžovanie nie je len šport, ale aj výnosná časť cestovného ruchu. Slovenské lyžiarske strediská obslúžia každoročne niekoľko stotisíc návštevníkov, ktorí v nich minú nemalé finančné prostriedky na skipasy, stravu, ubytovanie a ďalšie služby. Lyžiarske strediská vytvárajú najmä v zime množstvo pracovných miest, v letných mesiacoch je ich návštevnosť oveľa nižšia.  Slovensko vníma zimný cestovný ruch ako jednu z nosných foriem cestovného ruchu a snaží sa podporovať rozvoj existujúcich, ako aj vznik nových lyžiarskych stredísk. Tento rozvoj však často naráža na záujem ochrany prírody a krajiny, ktorý je tiež jednou z deklarovaných priorít SR.  Lyžiarske strediská sa nachádzajú v zalesnených horských oblastiach, z ktorých majú mnohé štatút národných parkov a CHKO. Budovanie zjazdoviek sa však nezaobíde bez odlesňovania, zvýšeného rizika erózie pôdy a povrchového odtoku vody, ktorý môže vplývať na náchylnosť krajiny na povodne. 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť