Hore

Geomorfologické členenie SR (interaktívna mapa)

Pomôcka k výučbe geomorfológie Slovenska (pohoria, kotliny, nížiny) v školskom prostredí, ktorú do digitálnej podoby mapy v prostredí ArcGIS online spracoval Jakub Bernadič. Ako zdroj bolo použité geomorfologické členenie SSR a ČSSR od autorov Mazúr a Lukniš z roku 1986.

Mapa je zoomovateľná a jej obsah sa mení podľa stupňa priblíženia. To znamená, že čím viac je mapa priblížená, tým nižšiu hierarchiu geomorfologického členenia zobrazuje. Najnižšou úrovňou sú v mape geomorfologické celky. Kliknutím na jednotlivé geomorfologické jednotky k nim zobrazíte základné informácie vo vyskakovacom okne. Jednotlivé celky sú bližšie opísané po kliknutí na bodové značky (pripínačky).

Mapu si môžete spustiť cez odkaz pod obrázkom. Ak by vám v prípade geomorfologického členenia Slovenska stačilo niečo jednoduchšie, vyskúšajte aj túto kvalitne spracovanú mapu. Mapová hra venovaná geomorfologickému členeniu Slovenska je dostupná tu.

geomorfologické členenie mapa

K téme geomorfológie odporúčame vypočuť si aj reláciu Nočná pyramída, ktorej hosťom bol profesor Jozef Minár, fyzický geograf, člen špičkového tímu Geodynamického vývoja Západných Karpát.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať