Hore

Geomorfologické členenie SR (interaktívna mapa)

Pomôcka k výučbe geomorfológie Slovenska (pohoria, kotliny, nížiny) v školskom prostredí, ktorú do digitálnej podoby mapy v prostredí ArcGIS online spracoval Jakub Bernadič. Ako zdroj bolo použité geomorfologické členenie SSR a ČSSR od autorov Mazúr a Lukniš z roku 1986.

Mapa je zoomovateľná a jej obsah sa mení podľa stupňa priblíženia. To znamená, že čím viac je mapa priblížená, tým nižšiu hierarchiu geomorfologického členenia zobrazuje. Najnižšou úrovňou sú v mape geomorfologické celky. Kliknutím na jednotlivé geomorfologické jednotky k nim zobrazíte základné informácie vo vyskakovacom okne. Jednotlivé celky sú bližšie opísané po kliknutí na bodové značky (pripínačky).

Mapu si môžete spustiť cez odkaz pod obrázkom. Ak by vám v prípade geomorfologického členenia Slovenska stačilo niečo jednoduchšie, vyskúšajte aj túto kvalitne spracovanú mapu. Mapová hra venovaná geomorfologickému členeniu Slovenska je dostupná tu.

geomorfologické členenie mapa

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť