Hore

Historicky významné miesta juhozápadnej Ázie (skupinová aktivita)

Výukové karty pre prácu v skupinách

Vo vyučovaní je často vhodné siahnuť po aktivite, v ktorej budú žiaci pracovať v skupinách. O to viac, keď si počas nej precvičia nielen geografické kompetencie (práca s mapou, základné informácie o pamiatkach UNESCO), ale aj čitateľskú gramotnosť.

Vo vyučovaní je často vhodné siahnuť po aktivite, v ktorej budú žiaci pracovať v skupinách. O to viac, keď si počas nej precvičia nielen geografické kompetencie (práca s mapou, základné informácie o pamiatkach UNESCO), ale aj čitateľskú gramotnosť.

Sada výukových kariet, ktorá približuje vybrané pamiatky historického a kultúrneho dedičstva UNESCO v juhozápadnej Ázii (na Blízkom východe), pozostáva z tridsiatich kariet – 15 fotografií a 15 informačných kariet s názvom a opisom historickej pamiatky (turistickej atrakcie). Karty dopĺňa obrysová mapa.

Žiaci v skupinách (3 – 5 členov) majú za úlohu prečítať si jednotlivé textové kartičky a podľa opisu k nim priradiť správne fotografie. Okrem spárovania všetkých pätnástich dvojíc (kartičiek) pracujú aj so školským atlasom, pomocou ktorého vyznačia polohu všetkých lokalít na obrysovú mapu. Správne dvojice kariet (text+ fotografia) sú v súbore na tlač umiestnené vždy v rovnakej polohe na po sebe idúcich stranách. 

Dvojice kartičiek si žiaci pre lepšiu prehľadnosť postupne ukladajú pod seba (vytvoria akoby tabuľku). Aktivitu môžete poňať aj ako súťaž medzi skupinami – vyhráva tá, ktorej sa podarí určiť všetky správne dvojice (a vyznačiť ich lokality na mape) najrýchlejšie alebo tá, ktorá ich vytvorí najviac počas stanoveného časového limitu. Samozrejme, pri aktivite nie je dôležitá ani tak rýchlosť, ako skôr práca s textom a rozvoj schopnosti pracovať ako člen skupiny.

Karty môžete využiť aj na hru pexesa. Najmä vtedy, ak sú vytlačené na hrubšom papieri, cez ktorý nepresvitá druhá strana. Hra môže byť zo začiatku náročná na pamäť, je však výzvou a zároveň zábavou.

Ďalšou možnosťou je bingo. Každému žiakovi v triede priraďte náhodne jednu z kariet. Žiakov vyzvite, aby svoje karty pred začiatkom hry nikomu neukazovali. Počas hry sa žiaci pohybujú po triede, pričom je ich úlohou vyhľadať žiaka, ktorý s nimi tvorí dvojicu. Rozprávať sa môžu vždy len dvojice žiakov. Platí teda, že vykrikovanie na celú triedu alebo hovory v skupinkách nie sú dovolené.

Po skončení skupinovej aktivity s tvorbou dvojíc (fotografia a opis) a mapou, môžete oživiť vyučovanie krabicou. Hra slúži aj na diagnostiku množstva naučených poznatkov. Do prázdnej krabice vložte všetky karty. Proti sebe súťažia dva tímy (môžete však hrať naraz simultánne aj dve takéto hry). Hráči sa počas hry striedajú. Jeden hráč vyťahuje z krabice karty a snaží sa ich opísať vlastnými slovami tak, aby jeho spoluhráč podľa tohto opisu uhádol, čo sa na danej kartičke nachádza. Hráč, ktorý kartu opisuje, ju nesmie ukázať tomu, kto háda. Tímy majú vopred dohodnutý čas na jedno kolo. V každom kole hrá spolu iná dvojica žiakov. Za každú správnu odpoveď získava tím jeden bod. Vyhráva tím s vyšším počtom bodov.

Sadu kariet odporúčame vytlačiť farebne na hrubý papier, prípadne zalaminovať. Zabezpečíte tým ich dlhšiu životnosť a odolnosť voči poškodeniu. Nakoľko potrebujete jednu nastrihanú sadu kariet pre každú skupinu žiakov (5 – 6 skupín v triede), je ekonomicky aj časovo výhodné využiť ich opakovane.

Aktivita vznikla v spolupráci s projektom Svet okolo nás, v rámci ktorého sú organizované edukačné cestovateľské videoprojekcie. Aktuálne je k dispozícii Irán – zahalená krása. Prečítajte si detaily a určite sa so školou prihláste, oplatí sa!

Na stiahnutie:

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť