Hore

Vytvor si vlastnú krajinu. Fiktívny štát, ktorý by mohol existovať

Na Lepšej geografii nájdete množstvo projektových zadaní, ktoré rozvíjajú geografické kompetencie a kreativitu žiakov. Obľúbenou je aj aktivita Záhada ostrova Nukupule, v ktorej majú žiaci za úlohu nakresliť mapu ostrova podľa jeho opisu. Prečo to celé neprepojiť? Dokážu vaši žiaci rozmýšľať v geografických súvislostiach a zároveň popustiť uzdu tvorivej fantázii? Aj to sa dozviete pri ich práci na projektovom zadaní, v ktorom majú za úlohu vymyslieť a vytvoriť svoju vlastnú fiktívnu krajinu.

Nebude to také jednoduché – i keď ide o fiktívnu krajinu, jej geografická charakteristika by mala byť reálna – ak sa krajina napr. nachádza na rovníku, nemôže byť pokrytá tundrou a tajgou, alebo mať nedostatok zrážok. Zadanie je vhodné pre všetky vekové kategórie žiakov od druhého stupňa ZŠ až po maturantov – obtiažnosť úloh a požadovanú úroveň vyhotovenia je možné flexibilne nastavovať. Na projekte môžu žiaci pracovať aj vo dvojiciach.   

Mapa fiktívneho štátu Narubu (zdroj)

Poďme na to

Ešte predtým ako sa do projektu pustíte, rozviňte so žiakmi diskusiu na tému fiktívnych svetov a štátov. Poznajú nejaké, ak áno, kde sa s nimi stretli?  V knihách (rôzne fantasy svety – Pán prsteňov, Hry o tróny, sci-fi ako Hviezdne vojny, Star Trek a pod.) alebo filmoch? Spoločne si pozrite niekoľko ukážok máp, na ktorých sú fiktívne svety zobrazené (interaktívna mapa StredozemeHry o tróny). Aj v týchto svetoch platí, že jednotlivé krajiny majú nielen odlišné prírodné podmienky, ale aj kultúru a tradície. 

​Žiakov upozornite, že ich krajina bude síce vymyslená, musí však platiť, že jej geografická charakteristika je logická – podnebie zodpovedá polohe a nadmorskej výške, typy krajín zodpovedajú podnebiu, poľnohospodárstvo sa viaže na podnebie a typy krajín, hustota zaľudnenia závisí od počtu obyvateľov a rozlohe, ľudské aktivity a kultúra vychádzajú z prírodných podmienok a pod. Jednoducho povedané, všetko by malo do seba zapadať a malo by byť premyslené do posledného detailu – ešte aj význam farieb a symbol na štátnej vlajke.​     

Opis a mapa

Čo všetko by mali žiaci vymyslieť závisí od ich veku, schopností a motivácie. V zadaní projektu môžu pracovať so všetkými nižšie uvedenými úlohami, alebo im z nich vyberte len tie, ktoré vám vyhovujú – prípadne si vymyslite vlastné. Projekt má dve hlavné časti – textovú a mapovú.

V textovej časti žiaci vymyslia a opíšu geografickú charakteristiku a špecifiká svojej krajiny. Na záver (alebo priebežne) vyznačia všetko podstatné do mapy. Výzvou môže byť aj tvorba viacerých tematických máp (mapa zrážok, typov krajín, využívania pôdy, administratívneho členenia, atrakcií cestovného ruchu a pod.). Mapy by mali byť nakreslené na formáte A4 alebo A3, môžu byť však aj väčšie.

​Záverom projektu je prezentácia vytvorených krajín pred triedou a vzájomná diskusia. Počas práce na projekte odporúčame pravidelné konzultácie so žiakmi, pri ktorých budete monitorovať smerovanie, postup a pomôžete im prekonať prípadné problémy.

Vlajky fiktívnych štátov

Skladáme štát

1. Názov a symboly

Ako sa vaša krajina nazýva? V slovenčine sa názvy väčšiny štátov končia na -sko, – stan, -ia. Pre ktorý variant sa rozhodnete? Aké sú vaša štátna vlajka a štátny znak? Použité farby na všetkých štátnych vlajkách (a ich početnosť) môžete preskúmať na tejto webstránke. Všetky vlajky sveta sú dostupné tu. Význam farieb je opísaný v tomto článku. Všetky existujúce štátne znaky si môžete pozrieť na Wikipédii. Po dôkladnom zvážení nakoniec svoju vlajku a znak nakreslite. Ak sa na to cítite, vymyslite text národnej hymny. 

2. Poloha

Kde sa krajina nachádza? Leží na rovníku, prechádza ňou obratník, je v miernom pásme, alebo za polárnym kruhom? Ktoré poludníky ňou prechádzajú? Opíšte polohu vašej krajiny pomocou geografických súradníc. Je prímorská (nebodaj ostrov), alebo vnútrozemská? S akými štátmi susedí (pomenujte ich a do mapy naznačte priebeh ich hraníc) – aké s nimi má vzťahy? 

3. Rozloha

Aká veľká je vaša krajina? Od rozlohy veľa závisí, je len na vás, ako sa rozhodnete. Rozlohu zadajte v kilometroch štvorcových. Pri udávaní rozlohy vašej krajiny si môžete pomôcť rozlohou tých existujúcich. Rebríček štátov sveta podľa rozlohy je tu. Zaujímavým je aj online nástroj na vzájomné porovnávanie rozlohy dvoch vybraných štátov. Od rozlohy bude závisieť aj mierka, v ktorej vytvoríte mapu vašej krajiny. Stačí, že bude aspoň približná. Sú hranice vášho štátu prírodné (prechádzajú hrebeňom pohoria, riekou…) alebo sú umelé a vznikli dohodou „za okrúhlym stolom“? 

4. Prírodné pomery

Prírodné pomery krajiny sa odvíjajú najmä od jej polohy. Aké má vaša krajina podnebie? Môžete ísť aj do detailov a vymedziť v nej niekoľko odlišných klimatických oblastí – vlhšie (napr. v horách) a suchšie (oblasti v zrážkovom tieni za horami, nížiny a pod.). Podnebie vplýva na typy krajín (biómy). Ako to u vás vyzerá, máte krajinu pokrytú tropickým lesom, zmiešaným lesom mierneho pásma, alebo máte stepi, púšte, tajgu, tundru, či dokonca polárne oblasti večného snehu a ľadu? Aké živočíšstvo a rastlinstvo u vás žije? Aké máte rieky a jazerá (vymyslite im názvy a vyznačte ich do mapy)? Obklopuje vás more, oceán, alebo ste vnútrozemskou krajinou? A čo povrch? Máte pohoria, náhorné plošiny, sopky alebo prevažujú nížiny? Koľko metrov meria váš najvyšší vrch a ako sa nazýva? Aké prírodné katastrofy vás ohrozujú – cunami, výbuchy sopiek, zemetrasenia, hurikány, suchá, povodne alebo požiare? 

5.Obyvateľstvo

Koľko obyvateľov u vás žije? Je vaša krajina husto, alebo riedko osídlená (mení sa to podľa oblastí)? Ako sa volá vaše hlavné mesto, koľko má obyvateľov a kde je situované? Čo všetko sa v ňom dá vidieť? Žije viac obyvateľov v mestách alebo na vidieku? Aké ďalšie veľké mestá sa u vás nachádzajú? Aké národy u vás žijú – jeden alebo viacero? Akými jazykmi hovoria, aké majú náboženstvo, akú kultúru, tradície a zvyky? Aké je vaše národné jedlo? Aké máte štátne sviatky? Koľko rokov sa vaši obyvatelia priemerne dožívajú, aká je pôrodnosť? V akých športoch vyniká reprezentácia vašej krajiny? Čím ste vo svete známi

6. Ekonomika

Je vaša krajina ekonomicky vyspelá? Čo tvorí váš hrubý domáci produkt (HDP) – poľnohospodárstvo, priemysel, služby, cestovný ruch? Čo sa u vás pestuje, chová, ťaží a vyrába? Máte rozvinutý cestovný ruch? Aké sú vaše najväčšie lákadlá pre turistov (prírodné alebo kultúrne pamiatky, veľtrhy…)? Vymyslite aspoň päť, pomenujte a opíšte ich. Porovnajte ich s pamiatkami, ktoré reálne existujú –  máte hrad, ktorý sa podobá na Spišský hrad, alebo skôr chrámy ako tie v Indii? Všetko spomenuté nezabudnite lokalizovať na mape (napr. miesta ťažby ropy, zlata, oblasť pestovania bavlny…). Ako vyrábate elektrickú energiu? Aká je priemerná mesačná mzda v krajine? Čo vyvážate a čo potrebujete dovážať? Ako ste na tom s dopravou? Máte kvalitné cesty, diaľnice a železnice (niekde aj vysokorýchlostné vlaky), alebo je ciest len málo a aj tie sú nekvalitné a rozbité? Kde sú letiská a prístavy? 

7. Politické zriadenie

Aká je vo vašej krajine forma vlády – ste demokratická republika, kráľovstvo, alebo vám vládne šialený despotický diktátor? Ako sa volajú prezident a predseda vlády (prípadne osoby, ktoré riadia krajinu) a ako sa dostali k moci? V čom dáva vaša krajina dôraz pri štátnom rozpočte? Do čoho investuje peniaze – zdravotníctvo, obrana (nákup zbraní), školstvo, sociálne služby, rozvoj infraštruktúry (cesty, železnice) , kultúra, šport…? 

8. História

Stručne opíšte dejiny svojej krajiny (stačí len v rokoch a bodoch). Bola vždy nezávislá, alebo získala nezávislosť až časom (napr. vo vojne)? Aké historické pamiatky poukazujú na dejiny krajiny? Našli sa u vás nejaké významné archeologické nálezy? ​

Vzdelávací materiál bol vytvorený a publikovaný vďaka finančnej podpore Nadácie ESET.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť