Hore

Krátery na Mesiaci (pokus)

Prečo je povrch Mesiaci pokrytý krátermi? Ako vznikli, prečo majú rôznu veľkosť a tvar? Existujú krátery aj na Zemi? Na tieto a ďalšie otázky môžu žiaci hľadať odpovede cez praktickú aktivitu z dielne Earth Learning Idea, ktorá využíva princípy bádateľsky orientovaného vyučovania. Aktivita môže slúžiť aj ako zadanie žiackeho projektu. V prípade potreby si ju môžete, samozrejme, prispôsobiť svojich potrebám.

Video, ktoré vám priblíži priebeh aktivity nájdete spolu s alternatívnym návodom (v angličtine) na tomto odkaze. Žiakom môžete k práci rozdať aj dvojstranu o impaktných kráteroch z encyklopédie Vesmír v kocke. Ako plagát A3 (2xA4) ju vytlačíte z tohto odkazu.

Ilustračný obrázok (zdroj)
Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať