Hore

Aplikácie s ktorými sa vesmír otvorí dokorán

Vesmíru, astronómii a všetkému zaujímavému, čo nás presahuje a odnepamäti ako ľudstvo fascinuje pri pohľade nahor, sa školské osnovy venujú dosť okrajovo. V geografii prakticky len v piatom ročníku pri téme Zem ako vesmírne teleso, o astronómiu sa neskôr trochu obtrie aj učivo fyziky. Netvrdím, že by sa to malo okamžite zmeniť, je však možné, že je to škoda. Najmä ak sa s vesmírom oboznamujú piataci, pre ktorých je táto téma ešte predsa len komplikovaná.

Práve priblíženiu a skúmaniu vesmíru, hviezd, planét a iných telies sa venuje množstvo aplikácií, ktoré sa dajú využiť aj na školských tabletoch. Ak nemáte tablety, žiaci si ich môžu spustiť aj na svojich smartfónoch (ak im to školský poriadok nezakazuje). Pozrime sa bližšie na niektoré z nich.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať