Hore

Freedonia (mapová aktivita)

Schopnosť čítať z máp a získať aj informácie, ktoré z nich nie sú na prvý pohľad zjavné, by mala byť jedna z najsamozrejmejších zručností, ktoré si žiaci počas štúdia školskej geografie osvoja. Prax však ukazuje celkom iné výsledky. Preto som presvedčený, že zadávanie aktivít s úlohami, ktoré rozvíjajú tzv. mapovú gramotnosť je stále potrebné. Aktivita pomenovaná podľa názvu fiktívnej oblasti s názvom Freedoniapreverí nielen schopnosť čítať z mapy, ale aj všeobecné geografické znalosti, schopnosť prepájať nadobudnuté vedomosti a v neposlednom rade podporuje kreativitu žiakov.

Nevzťahuje sa na žiadny konkrétny tematický celok, preto jej zaradenie do učebných plánov prenechám na zvážení konkrétneho učiteľa. Aktivitu si môžete stiahnuť a v potrebnom množstve vytlačiť klikom na odkaz zo súborom pdf vyššie. Podobné zadanie má aj aktivita s názvom Problémy Troublelandu, ktorá je dostupná tu.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku