Hore

Lodičky – geografické súradnice hrou

Nie nadarmo sa o dezorientovanom človeku hovorí, že nevie, kde je sever. Určiť vybrané miesto na mape pomocou geografických súradníc patrí k základným schopnostiam, ktoré by mali žiaci počas školskej geografie nadobudnúť. Pochopenie témy s tak zradnými pojmami, ako sú geografická šírka a dĺžka, rovnobežky a poludníky, robí problémy nejednému žiakovi. 

Vneste do vyučovania hru, ktorá pomôže osvojiť si geografické súradnice aj tým, ktorí sa v tom celom strácajú (nečudo, keď nepoznajú svoju polohu :). Garantujeme, že Lodičky budú mať úspech!

Princíp hry je jednoduchý a väčšina žiakov ho pravdepodobne pozná. V prípade jej využitia na rozvoj schopností pracovať s geografickými súradnicami má hra niekoľko “kozmetických” úprav. Tou hlavnou je hracie pole, ktoré nepozostáva z mriežky 10 x 10 polí, ale z mapy sveta s vyznačenou geografickou sieťou. Jej náhľad je zobrazený na obrázku nižšie.

lodičky súradnice hra
Ukážka hracieho pola s umiestnením piatich lodí

Poďme na to

Pred začiatkom hry rozdeľte žiakov do dvojíc, v ktorých budú proti sebe “bojovať”. Každému žiakovi rozdajte dve kópie vytlačeného hracieho pola, ktoré stiahnete na tomto odkaze. Žiaci sedia počas hry oproti sebe. Aby si nevideli do papierov, postavia si medzi seba nepriehľadnú bariéru dostatočnej výšky (napr. školský atlas s tvrdým obalom).

Každý hráč má vo svojej námornej sile 5 lodí:

  • lietadlová loď – 5 políčok
  • bojová loď – 4 políčka
  • krížnik – 3 políčka
  • ponorka – 3 políčka
  • čln – 2 políčka

V úvode hry zakreslia obaja hráči polohu svojich lodí na jedno z dvoch hracích polí, ktoré majú k dispozícii. Poloha lodí musí byť na prieniku rovnobežiek a poludníkov, ktoré sú na mapách vyznačené prerušovanou čiarou. Lode sa teda nezakresľujú do prázdnych štvorčekov medzi poludníkmi a rovnobežkami. Systém značenia lodí je zobrazený aj na ukážke vyššie. Lode je možné umiestňovať len v oceánoch a moriach (všade mimo pevninu) buď zľava doprava, alebo zhora nadol – nie diagonálne. 

Keď majú hráči vyznačenú polohu všetkých svojich lodí, začína sa bitka. Striedavo (v kolách) strieľajú na námorníctvo súpera v snahe zasiahnuť niektoré z jeho plavidiel. Pred každým výstrelom oznámi hráč, ktorý je na ťahu, geografické súradnice bodu, na ktorý chce vystreliť. Aby bolo zadanie povelu na výstrel správne, hráč musí udať polohu svojho cieľa geograficky adekvátnym spôsobom. Napríklad: 30° s.g.š. 40° z.g.d.

Ak sa v danom bode nachádza loď súpera, dôjde k jej zásahu. Súper musí strieľajúcemu hráčovi po každom výstrele oznámiť, či došlo k zásahu alebo nie. Po zasiahnutí ktoréhokoľvek bodu lode (stačí aj jeden z piatich) je loď potopená. V prípade, že chcete hrať dlhšie, zvoľte pravidlo, že loď je potopená až po zasiahnutí všetkých bodov, na ktorých sa nachádza. Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý ako prvý potopí všetky súperove lode.

Počas hry si hráči značia všetky strely súpera na súradnicovú sieť toho hracieho pola, na ktorom majú zakreslenú polohu svojich lodí. Neúspešné strely (tie, ktoré minuli cieľ) značia symbolom krúžku. Strely, ktoré zasiahli loď zas symbolom X. Druhé hracie pole slúži na značenie vlastných striel voči súperovi. Tento záznam poskytuje lepší prehľad o zacielení doterajších striel a tvorbu predpokladov o polohe súperových lodí. Tip:

Odporučte žiakom, aby si pred začiatkom “bitky” na hracích poliach (mapách) farebne vyznačili rovník a nultý poludník. Pomôže im to v jednoduchšej a rýchlejšej orientácii pri streľbe. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť