Hore

Pomôžeš Santa Clausovi rozdať vianočné darčeky?

Predvianočné nadšenie žiakov z prichádzajúcich sviatkov je dobré didakticky využiť a Vianoce zapojiť priamo do obsahu jednotlivých predmetov. V prípade geografie to nie je zložité. Žiaci ôsmeho ročníka môžu spoznávať vianočné tradície a zvyky vybraných štátov EÚ. Učivo piateho ročníka som sa pokúsil obaliť do vianočného šatu v aktivite s názvom Pomôžeš Santa Clausovi s vianočnými darčekmi na jeho ceste okolo sveta? Uvedomujem si, že osoba Santa Clausa nevychádza z našich tradícií, stala sa však aj u nás všeobecne známou.

Cieľom aktivity, ktorú si môžete stiahnuť cez odkaz na konci článku, je hravou formou upevniť a prehĺbiť schopnosti žiakov pracovať s geografickými súradnicami, mapami a grafmi. Niektoré úlohy predpokladajú všeobecný prehľad.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať