Hore

Pomôžeš Santa Clausovi rozdať vianočné darčeky?

Predvianočné nadšenie žiakov z prichádzajúcich sviatkov je dobré didakticky využiť a Vianoce zapojiť priamo do obsahu jednotlivých predmetov. V prípade geografie to nie je zložité. Žiaci ôsmeho ročníka môžu spoznávať vianočné tradície a zvyky vybraných štátov EÚ. Učivo piateho ročníka som sa pokúsil obaliť do vianočného šatu v aktivite s názvom Pomôžeš Santa Clausovi s vianočnými darčekmi na jeho ceste okolo sveta? Uvedomujem si, že osoba Santa Clausa nevychádza z našich tradícií, stala sa však aj u nás všeobecne známou.    

Cieľom aktivity, ktorú si stiahnete cez odkaz na konci článku, je hravou formou upevniť a prehĺbiť schopnosti žiakov pracovať s geografickými súradnicami, mapami a grafmi. Niektoré úlohy predpokladajú všeobecný prehľad.

práca s mapou zemepisné súradnice

Úlohy z vytlačených pracovných listov môžu žiaci vypracovávať s využívaním školského atlasu samostatne, alebo v 2 až 3 členných skupinách. Trvanie aktivity závisí od schopností žiakov, odporúčam však počítať s dĺžkou celej vyučovacej hodiny. Správne odpovede na úlohy z pracovných listov sú súčasťou súborov na stiahnutie. Na obrázkoch je náhľad zadania.

geografia práca s atlasom

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť