Hore

Dovoľte žiakom rozpršať sa Zážitkový energizér ich premení na dážď

Viaceré pedagogické smery odporúčajú do vyučovania zaraďovať nielen aktivity na rozvoj kognitívnych schopností, ale aplikovať aj celú škálu aktivít, ktoré pracujú s využitím rôznych zmyslových vnemov. Zjednodušene povedané, nielen očami a ušami sa človek učí.

Zážitkové vyučovanie pracujúce so zapojením senzomotorických aktivít je dlhodobo odskúšané ako prínosné pri všetkých vekových kategóriách žiakov a nemusí sa obmedzovať len na niektoré predmety. V prostredí slovenského školstva sa s jeho prvkami najviac pracuje na prvom stupni a v environmentálnej výchove, pri ktorej sú takéto aktivity na rozvoj preciťovania, uvedomovania a empatie relatívne bežné.

Aktivita Spravte si dážď patrí k tým známejším, napriek tomu si myslím, že je dobré ju opätovne pripomenúť.  Na internete a v rôznych metodických príručkách nájdete jej viacero verzií, každá z nich sa hodí ako výborný štartér alebo energizér (warm-up) pre v školských laviciach usedených žiakov. Môžete ju zaradiť do akéhokoľvek učiva spojeného s témou podnebia, počasia a vody v krajine. Nebojte sa zlyhania, alebo nebodaj posmechu, či nepochopenia zo strany žiakov. Zapojenie takýchto aktivít prijímajú veľmi vďačne.

dážď
Ilustračný obrázok (zdroj)

Spravte si dážď

Cieľ: Zábavná krátka aktivita, ktorá slúži ako energizér na prebudenie a motivovanie žiakov a zároveň na pochopenie a precítenie časti vodného cyklu.

Poznámka: Aktivita môže byť relatívne hlučná (v dobrom).

Postup

 1. Na začiatok vyzvite žiakov, aby sa uvoľnene postavili vedľa lavíc. Oboznámte ich, že sa už čoskoro premenia na dážď, na ktorý sa spoločne zahráte. Budú na to potrebovať svoje ruky a nohy, ktorými budú tvoriť rôzne zvuky.  Poproste ich, aby počas aktivity nerozprávali a riadili sa podľa vašich pokynov. Len pri spoločnej koordinácii sa im podarí vytvoriť niečo pekné. Žiaci musia počas aktivity sledovať, čo robíte a opakovať vaše pohyby (v ďalšom texte tučným písmom). Jednotlivé fázy aktivity je vhodné žiakom aj slovne opísať (v ďalšom texte kurzívou).
 2. Preneste žiakov do situácie a atmosféry. Je teplý letný deň a nad pohorím (doplňte názov podľa vašej lokality) sa začína kopiť oblačnosť, ktorá postupne prechádza do tmavosivých mrakov. Dvíha sa jemný vietor. Tento vietor simulujte vzájomným šúchaním palcov o seba. Žiaci po vás tento pohyb opakujú. Výsledkom by mal byť zvuk tichého šumenia v celej triede. Čo sa práve deje aj slovne okomentujte – dvíhajúci vietor ševelí v korunách.
 3. Po chvíli pokračujte šúchaním celých dlaníVietor silnie, z mrakov už čoskoro zaprší. 
 4. Z oblohy začínajú padať prvé, ešte tiché kvapky dažďa, ktoré v triede prejavte ako jemné lúskanie prstami. Žiakov informujte, že tiché kvapky dopadajú na listy stromov, turisti si nasadzujú nepremokavé oblečenie.
 5. Dážď začína byť o niečo silnejší – po dlani tlieskajte dvomi prstami.
 6. Potichu tlieskajte oboma rukamiBúrka zosilnieva a dážď začína byť hustý. Potoky sa plnia vodou, ktorá sa vďaka splaveninám, ktoré sa do nej eróziou dostali, farbia dohneda. 
 7. Tlieskajte hlasnejšie – intenzita dažďa dosahuje vrchol. 
 8. Žiaci na pravej strane triedy okrem tlieskania dupnú jednou nohou – blesk udrel do vrchu na východe. Zvyšok triedy pokračuje v tlieskaní. 
 9. Tlieskanie sa stišuje, až prechádza do šumu – búrka ustupuje, dážď ustáva. 
 10. Ľavá strana triedy začína tlieskať už len dvomi prstami po dlani, ostatní pokračujú ako predtým.
 11. Všetci tlieskajú už len dvomi prstami po dlani – blíži sa záver letnej búrky.
 12. Je takmer po daždi, počuť padať kvapky z listov stromov – ľavá a pravá strana triedy šúcha palce o sebastredný rad jemne lúska prstami.
 13. Dážď skončil, krajinu zahalil závoj z pomaly sa vyparujúcich vodných pár. Všetci žiaci už len jemne šúchajú palcami o seba, postupne stišujú, až zostane úplne ticho.
 14. Začína presvitať slnko a na tele cítite jeho teplo. Žiaci sa na záver vystrú, ruky zodvihnú nad hlavu najvyššie ako vedia a poriadne sa ponaťahujú.
 15. Poďakujte žiakom za spoluprácu. Ešte predtým ako sa po energizéri pustíte do ďalšieho vyučovania, môžete ich prekvapiť pesničkou Je po dešti. Kto chce, môže si aj zatancovať 🙂

Množstvo skvelých pracovných listov a nápadov na aktivity a pokusy ku téme voda nájdete v metodických príručkách vydaných Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne.  Pre prvý stupeň ZŠ je to príručka Ponorme sa do vodných tajomstiev, druhý stupeň je spracovaný v príručke Vodný svet pod lupou a  pre učiteľov stredných škôl je určená príručka Na každej kvapke záleží.


Aktivita je spracovaná podľa Create a Rainstorm.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť