Hore

Dovoľte žiakom rozpršať sa Zážitkový energizér ich premení na dážď

Viaceré pedagogické smery odporúčajú do vyučovania zaraďovať nielen aktivity na rozvoj kognitívnych schopností, ale aplikovať aj celú škálu aktivít, ktoré pracujú s využitím rôznych zmyslových vnemov. Zjednodušene povedané, nielen očami a ušami sa človek učí.

Zážitkové vyučovanie pracujúce so zapojením senzomotorických aktivít je dlhodobo odskúšané ako prínosné pri všetkých vekových kategóriách žiakov a nemusí sa obmedzovať len na niektoré predmety. V prostredí slovenského školstva sa s jeho prvkami najviac pracuje na prvom stupni a v environmentálnej výchove, pri ktorej sú takéto aktivity na rozvoj preciťovania, uvedomovania a empatie relatívne bežné.

Aktivita Spravte si dážď patrí k tým známejším, napriek tomu si myslím, že je dobré ju opätovne pripomenúť.  Na internete a v rôznych metodických príručkách nájdete jej viacero verzií, každá z nich sa hodí ako výborný štartér alebo energizér (warm-up) pre v školských laviciach usedených žiakov. Môžete ju zaradiť do akéhokoľvek učiva spojeného s témou podnebia, počasia a vody v krajine. Nebojte sa zlyhania, alebo nebodaj posmechu, či nepochopenia zo strany žiakov. Zapojenie takýchto aktivít prijímajú veľmi vďačne.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať