Hore

Ako si vyrobiť veľkú nástennú mapu

Na veľkosti niekedy záleží a v prípade máp, ako základného zdroja geografických poznatkov, to platí dvojnásobne. V pomeroch našich škôl, však neraz narážame na nedostatok nástenných máp.  Okrem toho, do nástennej mapy nemôžeme tvorivo zasahovať –  kresliť po nej, lepiť na ňu obrázky a pod. Prečo si teda nevyrobiť vlastné mapy vo veľkostiach, aké vám len prídu na rozum?  

nástenná mapa

Učte vo veľkom, žiaci to milujú

Najjednoduchším spôsobom tvorby veľkoformátovej obrysovej mapy je prosté prekreslenie dataprojektorom nasvietenej mapy na veľký papier (prekvapivo veľké sa dajú kúpiť v lepších papiernictvách, využiť sa dá aj zadná strana nepoužitej tapety). Základná mapa sa dá takto pripraviť v priebehu pár minút.

Druhou možnosťou je vami požadovanú mapu vytlačiť na ľubovoľnej tlačiarni tak, aby jedna strana A4 zodpovedala len malému výrezu celkovej mapy, ktorá vznikne ich poskladaním a zlepením. 

Tieto megamapy za vás v priebehu pár klikov myši vytvorí aplikácia Walk throught the continents, v ktorej si môžete dokonca vybrať nielen svet, kontinent, región alebo štát, ktorý chcete na mape mať, ale aj presnú veľkosť mapy o akú máte záujem.  

ako vyrobiť veľkú nástennú mapu
Mapa vytvorená pre pohľadnice získané cez Postcrossing

Ak by ste v zozname nenašli požadovanú obrysovú mapu, môžete si vytvoriť ľubovoľný megaposter (teda aj mapu) pomocou webu Block Posters. Vytvára formáty ľubovoľnej veľkosti z akéhokoľvek obrázku, či fotografie. Najkompletnejšiu databázu obrysových máp nájdete na webe d-maps.com. Zdrojom výborne spracovaných máp je aj hist-geo.co.uk.  

Jedinou nevýhodou môže byť vyššia časová náročnosť na prípravu vašej mapy. Všetky papiere A4 treba najskôr po krajoch obstrihať, aby na seba susedné listy nadväzovali bez prázdnych pásov vytvorených okrajmi tlače. Žiaci sa však tejto úlohy radi zhostia, mapu chcú mať čím skôr hotovú, aby ju mohli zaplniť názvami, fotkami a všetkým, čo by mohlo s danou mapou súvisieť. Obetovať jednu hodinu príprave mapy sa preto oplatí.

pohľadnice z Európy

Ak by ste chceli využiť vami zhotovené megamapy viackrát, jediná šanca, ako ich uschovať je pravdepodobne zaliatie do fólie, na ktorú sa dá kresliť a písať špeciálnymi prepisovačky. Keďže je však fólia drahá, vystačí nám aj široká lepiaca páska, ktorej pásmi postupne celú mapu prelepíme.

Prečo to robiť?

Využitie veľkých máp je široké. Prvým je zvýšenie motivácie žiakov – sami postupne vypĺňajú mapu skrášľujúcu ich triedu geografickými prvkami s ktorými sa v učivách o danom území oboznamujú. Výsledkom ich snaženia bude ich vlastná a vizuálne hodnotná mapa. 

Vhodným riešením by mohlo byť aj rozdelenie triedy do viacerých skupín s vlastnými veľkoformátovými mapami a prebudiť nielen užšiu spoluprácu v skupinách, ale aj zdravú súťaživosť medzi nimi. 

doma vyrobená mapa

Fantázii sa medze nekladú, veľká obrysová mapa môže byť pokojne aj základom pre tvorbu najkrajšej umeleckej mapy, ktorú môžu žiaci zhotoviť s využitím nimi zvolených výtvarných techník – napr. maľbou, kolážou, nalepovaním prírodnín apod. Nebola by pekná mapa Afriky s púšťami vytvorenými z nalepeného piesku? 

Výhodou v triede vystavených veľkoformátových máp je aj fakt , že sú stále na očiach a žiaci ich ako svoj vlastný výtvor pozornejšie sledujú, čím sa nevedome učia. Aby boli väčšie obrysové mapy prínosom, nemusia byť veľké na celú stenu. Pre prácu v skupinách si môžeme vystačíť aj s mapami veľkosti štyroch alebo šiestich papierov A4.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť