Hore

Mapové hry k Austrálii a Oceánii

Ak hľadáte online mapové hry k Austrálii a Oceánii, najvhodnejšie nájdete na Seterre. Tieto sú aj v slovenčine a môžete si ich aj prispôsobiť – zo zoznamu geografických objektov (napr. miest) vybrať len tie, ktoré chcete so žiakmi precvičovať. Ako na to si prečítajte v tomto článku. Odkazy na hry môžete so žiakmi zdieľať a tak sa ich môžu hrať aj doma.

Austrália a Oceánia mapa hra

Zoznam hier:

Austrálske mestá

Štáty a teritóriá Austrálie

Štáty Oceánie

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii