Hore

Žiacka ZOO vybranej oblasti sveta (projekt)

Počas online vyučovania človek často premýšľa, čo ešte vymyslieť, aby žiaci pracovali na niečom tvorivejšom, aby sa predišlo ich ubitiu faktami a aby ich to hádam aj trochu bavilo. A tak mi pri učive o rastlinstve a živočíšstve Ázie napadol jednoduchý nápad – žiaci budú tvoriť svoju vlastnú zoologickú záhradu z druhov, ktoré žijú v nimi vybranej oblasti. Samozrejme, žiaci môžu pracovať aj s iným svetadielom.

Nie každý má doma encyklopédiu živočíchov a nechať šiestakov voľne vyhľadávať na internete je na nich trochu priveľa, tak som si spomenul na skvelú stránku Map of Life. Pomocou tohto šikovného nástroja umožňuje vyhľadať všetky druhy živočíchov, ktoré žijú v ľubovoľne vybranej oblasti sveta. Kliknete hocikde na mapu a stránka vám zobrazí zoznam živočíchov, ktoré žijú v okruhu 50 km od vami zvoleného bodu. Zoznam živočíchov je rozdelený podľa klasifikácie na cicavce, vtáky, obojživelníky a pod. O každom živočíšnom druhu ponúka stránka aj základné informácie.  

Žiaci sa tak môžu oboznámiť so živočíchmi nimi vybranej oblasti sveta, v našom prípade to bola Ázia. Na výber mali z niekoľkých oblastí. Výber 10 živočíchov pre ich ZOO bol na nich. Ako celé zadanie mini projektu vyzeralo, si môžete prečítať pod obrázkom. Zadanie si môžete aj stiahnuť a ľubovoľne upraviť na tomto odkaze.

Moja zoologická záhrada

Úloha:  Vyber si jednu z ázijských oblastí zo zoznamu nižšie:

  1. Thárska púšť
  2. Tibetská náhorná plošina
  3. ostrov Kalimantan (známy aj ako Borneo)
  4. ostrov Honšú (Japonsko)
  5. polostrov Tajmýr (v Arktíde)
  6. polostrov Zadná India
  7. ostrov Cejlón (Srí Lanka)
  8. polostrov Malá Ázia (Turecko)
  9. púšť Gobi
  10. polostrov Kamčatka

Oblasť vyhľadaj na mape na stránke Map of Life (tento odkaz: mol.org/regions/?regiontype=point). Klikni na tebou vybranú oblasť, v pravej časti stránky sa ti zobrazí zoznam živočíchov, ktoré v tejto oblasti žijú. Sú zoradené podľa klasifikácie živočíchov (mammals – cicavce, birds vtáky a pod.).

Po kliknutí na kategóriu živočíchov sa ti zobrazí ich zoznam. Kliknutím na vybraný druh o ňom zobrazíš bližšie informácie. Preskúmaj živočíchy, ktoré v oblasti žijú a vyber aspoň 10 druhov pre svoju časť ZOO so živočíchmi vybranej časti Ázie. Na internete vyhľadaj slovenské názvy tebou vybraných živočíchov a informácie o nich.

Vytvor prezentáciu, v ktorej priblížiš tebou vybraných 10 druhov živočíchov tvojej oblasti. Ku každému druhu uveď základné informácie a sústreď sa najmä na to, aké prostredie na život potrebuje, čím sa živí? Nakresli jednoduchý plán (mapku) svojej časti ZOO a navrhni pre tebou vybrané druhy vhodné pavilóny, ohrady, klietky a pod. Čo treba týmto druhom zabezpečiť, aby dokázali prežiť v ZOO na Slovensku? Na čo sa nesmie zabudnúť? Čím sa budú tieto zvieratá v ZOO kŕmiť?

Ako si s tým poradili žiaci si môžete pozrieť na týchto ukážkach – 1, 2, 3, 4. Ak by ste chceli niečo jednoduchšie, za pokus stojí aj zadanie, v ktorom je úlohou žiakov vyhľadať živočíšne druhy vybranej oblasti (alebo svetadielu), ktoré je možné vidieť v slovenských zoologických záhradách. Na svojich stránkach majú zoznam živočíchov – ZOO Bojnice, ZOO Bratislava.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť