Hore

Na výlete v Bratislave – bádateľská virtuálna expedícia do hlavného mesta​ (aktivita s Google Maps)​

Väčšinu obsahu slovenskej školskej geografie tvoria učivá regionálnej geografie. V zahraničí je geografické kurikulum postavené na iných princípoch a žiaci sa učia o svete skôr cez témy. Zároveň sú požiadavky nášho kurikula ešte stále príliš zamerané na osvojovanie si faktov a menej na rozvíjanie kompetencií. O tomto encyklopedizme pojednáva aj analýza Inštitútu vzdelávacej politiky.Každý dobrý učiteľ však vie, že ani učivá regionálnej geografie nemusia byť len o faktoch. Ak si spravíme dobrý plán, pri každom takomto učive dokážeme rozvíjať vybranú praktickú zručnosť. Počas školského roka či stupňa vzdelávania (ISCED2) ich môžeme uspokojivo pokryť hneď viacero. Bez pocitu, že robíme niečo mimo iŠVP – stačí si prečítať ciele predmetu.

Nasledujúci scenár ponúka inšpiráciu v návrhu vyučovacieho celku o Bratislave. V jednoduchšej verzii som ho úspešne odskúšal na vlastivede so štvrtákmi. V predkladanej podobe ho môžete využiť vo vyšších ročníkoch základnej školy, prípadne na stredných školách – žiaci budú schopní riešiť úlohy rýchlejšie a do väčšej hĺbky. Realizácia predkladaných aktivít zaberie približne dve 45-minútové vyučovacie hodiny, alebo jeden 90-minútový blok.

Scenára sa nie je potrebné pevne držať, môžete si ho ľubovoľne upraviť a doplniť. Okrem iného môže slúžiť aj ako inšpirácia pri tvorbe podobných aktivít k iným učivám regionálnej geografie – či už ide o Slovensko alebo zahraničie. Realizácia aktivít sa nezaobíde bez počítačov alebo tabletov s prístupom na internet. Pokojne stačí aj jedno zariadenie na dvojicu či trojicu žiakov.

Bádateľské aktivity sú v scenári rozdelené do štyroch hlavných častí: Čo vieme o Bratislave, Cestujeme do Bratislavy, Po stopách minulosti a Na výlete v Bratislave.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť