Hore

Žiacka cestovná kancelária. Praktické projektové zadanie

U žiakov je to už dlhodobo obľúbená projektová úloha, ktorú využívam pri preberaní učív o Slovensku. Najlepšie je zaradiť ju po učive o cestovnom ruchu a je vhodná pre tretiakov gymnázií rovnako, ako aj pre žiakov 8. ročníka.

Cieľom úlohy je nielen spoznanie prírodných a kultúrno-historických krás Slovenska ako miesta cestovného ruchu samotnou bádateľskou činnosťou žiakov, ale najmä získanie praktických zručností – plánovanie viacdňového programu pre zahraničných turistov, kalkulácia celkových nákladov, získanie prehľadu o ubytovacích zariadeniach, verejnej doprave, vzdialenostiach medzi jednotlivými miestami a pod.

Žiaci pracujúci vo dvojiciach si vylosujú skupinu zahraničných turistov, pre ktorú majú pripraviť 10-dňovú poznávaciu cestu po Slovensku na základe konkrétnych požiadaviek danej cieľovej skupiny. Požiadavky sú súčasťou projektového zadania, ktoré každý žiak obdrží alebo nájde online na webe. Zámerne sú v šiestich variantách projektových zadaní rôznorodé skupiny potenciálnych klientov, aby sa žiaci museli vcítiť do konkrétnej situácie – rodina s deťmi, dôchodcovia, mladí ľudia a brali túto skutočnosť do úvahy pri zostavovaní svojho programu cesty.

Súčasťou úlohy je aj vytvorenie identity vlastnej cestovnej kancelárie, prezentácia nimi ponúkaného produktu cestovného ruchu, vytvorenie online mapy, kde bude vyznačený priebeh trasy s navštívenými miestami a prípadne aj tvorba jednoduchej reklamnej brožúrky (grafické rozvrhnutie), pomocou ktorej sa klienti dozvedia o produktoch cestovnej kancelárie.

Niektorí žiaci uprednostňujú pred klasickou prezentáciou v Microsoft PowerPointe tvorbu blogového článku – to im umožňuje vkladanie rôznorodého multimediálneho obsahu do textu pre vizuálne pútavé spracovanie článku. Oproti klasickej prezentácii je výhoda takto vytvoreného projektu v tom, že predstavenie svojej navrhnutej cesty musia žiaci slovne opísať, akoby to robila reálna cestovná kancelária na svojom propagačnom webe.

Žiaci sa nechajú neraz inšpirovať a svoj článok zamerajú konkrétne na cieľovú skupinu, pričom si dokonca vymyslia fiktívne mená klientov, ktorých sprevádzajú Slovenskom už predtým, ako nás skutočne navštívia. Dochádza tak k prirodzenému prepojeniu medzi geografiou a tvorivým písaním štandardne rozvíjaným na hodinách slovenského jazyka. Ako ukážka takto písaného textu poslúži úryvok z cestovnej kancelárie, ktorá sa rozhodla pripraviť program zájazdu po Slovensku pre skupinu nemeckých skautov.

„Vážený Pán Holger Sickenberg, vážený skautský zbor. Ako isto viete kalendár ukazuje 25.6 2014. Ubehol presne rok čo slovenskí skauti spoznávali nemeckú kultúru a učili sa novým veciam a je to niečo okolo týždňa, čo sa nemeckí skauti začnú učiť slovenským veciam. Teraz nastal čas aby sa vaši vybraní nemeckí mládežníci a priaznivci života v prírode naučili niečo málo o Slovensku. Pripravený je samozrejme bohatý program a veľké dobrodružstvo. Než pristúpim k samotnému programu, ktorý nás čaká, prikladám stručný zoznam vecí, ktoré si bude treba zobrať.“


Projektové zadania na stiahnutie

Pre žiakov som pripravil celkovo päť verzií projektových zadaní, z ktorých si mohli vybrať, alebo im boli náhodne pridelené. Môžete ich žiakom rozdať v rovnakom znení, alebo sa nimi len inšpirovať pri tvorbe vašich vlastných zadaní. Všetky si môžete stiahnuť vo formáte pdf klikom na súbory nižšie. Dátumy v nich si upravte podľa vašich potrieb.


Ukážky žiackych prác

Ukážky žiackych cestovných kancelárií vo forme powerpointových prezentácií: CK FaunCK BlondieCK NMCK DoNy. V podobe článkov v Tackk: Sympózium histórie baníctva,  Program výletu pre nemeckých skautov. Ako ukážka mapy vytvorenej k prezentácii cestovnej kancelárie, môže poslúžiť táto vydarená mapa pre Google Earth, alebo táto, ktorá bola vytvorená v Google Maps Engine.


Poďte ešte ďalej!

Zorganizujte si spolu so žiakmi na škole veľtrh cestovného ruchu, ktorý premení školu na jednú veľkú dobrodružnú párty. Ako na to? Inšpirujte sa príkladom tohto gymnázia.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť