Hore

Žiacka cestovná kancelária. Praktické projektové zadanie

U žiakov je to už dlhodobo obľúbená projektová úloha, ktorú využívam pri preberaní učív o Slovensku. Najlepšie je zaradiť ju po učive o cestovnom ruchu a je vhodná pre tretiakov gymnázií rovnako, ako aj pre žiakov 9. ročníka.

Cieľom úlohy je nielen spoznanie prírodných a kultúrno-historických krás Slovenska ako miesta cestovného ruchu samotnou bádateľskou činnosťou žiakov, ale najmä získanie praktických zručností – plánovanie viacdňového programu pre zahraničných turistov, kalkulácia celkových nákladov, získanie prehľadu o ubytovacích zariadeniach, verejnej doprave, vzdialenostiach medzi jednotlivými miestami a pod.

Žiaci pracujúci vo dvojiciach si vylosujú skupinu zahraničných turistov, pre ktorú majú pripraviť 10-dňovú poznávaciu cestu po Slovensku na základe konkrétnych požiadaviek danej cieľovej skupiny. Požiadavky sú súčasťou projektového zadania, ktoré každý žiak obdrží alebo nájde online na webe. Zámerne sú v šiestich variantách projektových zadaní rôznorodé skupiny potenciálnych klientov, aby sa žiaci museli vcítiť do konkrétnej situácie – rodina s deťmi, dôchodcovia, mladí ľudia a brali túto skutočnosť do úvahy pri zostavovaní svojho programu cesty.

Súčasťou úlohy je aj vytvorenie identity vlastnej cestovnej kancelárie, prezentácia nimi ponúkaného produktu cestovného ruchu, vytvorenie online mapy, kde bude vyznačený priebeh trasy s navštívenými miestami a prípadne aj tvorba jednoduchej reklamnej brožúrky (grafické rozvrhnutie), pomocou ktorej sa klienti dozvedia o produktoch cestovnej kancelárie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť