Hore

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra)

Jednoduchú mapovú hru s vyznačenými najväčšími mestami sveta (17) vytvorenú v Purpose Games, spustíte cez odkaz pod obrázkom. Najväčším mestám sveta (25) sa venuje aj mapová hra na Seterre, ktorá je dostupná aj v slovenčine. Hry o mestách sú dostupné aj k jednotlivých svetadielom (Ázia, Európa).

najväčšie mestá sveta mapa

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť