Hore

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra)

Jednoduchú mapovú hru s vyznačenými najväčšími mestami sveta (17) vytvorenú v Purpose Games, spustíte cez odkaz pod obrázkom. Najväčším mestám sveta (25) sa venuje aj mapová hra na Seterre, ktorá je dostupná aj v slovenčine. Hry o mestách sú dostupné aj k jednotlivých svetadielom (Ázia, Európa).

najväčšie mestá sveta mapa

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť