Hore

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra)

Jednoduchú mapovú hru s vyznačenými najväčšími mestami sveta (17) vytvorenú v Purpose Games, spustíte cez odkaz pod obrázkom. Najväčším mestám sveta (25) sa venuje aj mapová hra na Seterre, ktorá je dostupná aj v slovenčine. Hry o mestách sú dostupné aj k jednotlivých svetadielom (Ázia, Európa).

najväčšie mestá sveta mapa

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku