Hore

Tvorba mapy v MapsMe

Stále mám pocit (možno subjektívny), že potenciál mapových nástrojov na tvorbu online máp ostáva v školskej geografii zatiaľ nevyužitý. Dôvodom rozumiem, väčšina učiteľov nemá dostatok počítačov na to, aby na nich žiakom zadali samostatnú, alebo skupinovú prácu na tvorbe máp. Počas svojej učiteľskej praxe som bol na tom rovnako. Ak však pracujete so žiakmi, ktorí majú počítač s internetom doma, nie je problém dať im tvorbu mapy ako projektové zadanie. Osvedčilo sa mi to, žiakov tvorba máp bavila a okrem geografie zdokonalili aj svoje schopnosti pracovať s IKT a online informáciami.

Na Lepšej geografii nájdete opis práce vo viacerých nástrojoch (aplikáciách) na tvorbu máp. Klasikou sú Google Maps alebo Google Earth, za pokus stojí aj Scribble Maps. Medzi moje najnovšie objavy na poli tvorby máp patrí webová aplikácia Mapme, ktorú si stručne opíšeme v tomto článku.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať