Hore

Pozrime sa na to zhora. Práca s mapou a leteckou fotografiou (aktivita)

Letecké fotografie a satelitné snímky sú obrazovým materiálom, ktorý sa v slovenskej školskej geografii ešte stále viac-menej opomína. Žiaci sa však s nimi vo svojom každodennom živote stretávajú čoraz častejšie, z čoho pramení potreba venovať ich interpretáciám väčšiu pozornosť. Na interpretácii satelitných snímok je založená aktivita venovaná polohe a členitosti Európy, ktorá je dostupná tu.

Zadanie cvičenia pre žiakov, ktoré má u nich za cieľ rozvíjať schopnosť porovnávať fotografie s mapou a základnú orientáciu v nich, si rozpíšeme v odsekoch nižšie. Jeho verziu vo formáte pdf, ktorú vytlačíte a rozdáte priamo žiakom, nájdete na konci v sekcii Na stiahnutie. Pri snahe ušetriť toner si vystačíte aj s tlačou v odtieňoch sivej. Fotografia aj mapa budú dostatočne zreteľné aj takto. 


Charakteristika aktivity

téma:  Zobrazenie Zeme / Práca s mapou
ročník: 5. ročník, 8. ročník ZŠ – geografia Slovenska / 1. ročník gymnázií
čas: 25 – 45 minút (v závislosti od schopností žiakov)
pomôcky: zadanie s úlohami, letecká fotografia a mapa pre každého žiaka / dvojicu, niť na meranie vzdialeností
ciele: rozvinutie zručností práce s mapou v praktickej aplikácii 
vzdelávací štandard: žiak vie vzájomným porovnaním mapy a leteckej fotografie identifikovať základné objekty v krajine (čítať obsah mapy), vie pracovať s mierkou a orientovať sa.


Dobrých a netradičných nápadov na precvičovanie práce s mapou nie je nikdy dosť. Na Lepšej geografii ich nájdete všetky pod jednou strechou na tomto mieste. Cvičenie s názvom Pozrime sa na to zhora spája čítanie mapy s orientáciou na leteckej fotografii, a tak dáva žiakom možnosť prehĺbiť si svoje schopnosti práce s mapou v netradičnej, no s reálnym svetom o to viac prepojenej forme. 

Inšpirácia na cvičenie pochádza z publikácie Key Geography Skills, kde je aktivita spracovaná pod názvom How can we use maps and photos together? Zadanie bolo pozmenené a upravené na slovenské pomery – obcou spracovanou v našom cvičení je Hliník nad Hronom.

Pozrime sa na to zhora (zadanie pre žiakov)

Spoznať jednotlivé geografické prvky na topografickej mape by ti už nemalo robiť problém. Kde je kopec a kde dolina, kadiaľ tečie rieka a kde cez ňu prechádza cestný most? Stačí, ak ovládaš základné mapové značky, mierku mapy a prácu s mapovou legendou. V cvičení zistíš, či máš mapy v malíčku, alebo sa v nich strácaš.

Nejdeš sa len skláňať nad mapou, ale aj vyletieť vysoko nad krajinu, aby si sa na ňu pozrel/a pekne z výšky. Práve spojenie mapy s leteckou fotografiou ti umožní spoznať vybrané územie dôkladnejšie. Dnes ním bude obec so zvláštnym názvom. Dokážeš vyriešiť nasledovné úlohy z Hliníka nad Hronom?

Pozrime sa na to zhora. Práca s mapou a leteckou fotografiou (aktivita)
  1. Na mape Hliníka nad Hronom vyznač symbolom X približnú polohu miesta, z ktorého bola vytvorená letecká fotografia obce. Šípkou odtiaľ vyznač smer,  ktorým sa fotograf pri tvorbe záberu pozeral.

  2. Na fotografii vyznač svetové strany tak, aby čo najpresnejšie zodpovedali skutočnosti. Pri náčrte smerovej ružice v pravom hornom rohu fotografie nezabudni na to, že väčšina máp je orientovaných na sever. Mapa obce, s ktorou pracuješ nie je výnimkou. 

  3. Pozorne si pozri štrnásť geografických prvkov, ktoré sú na fotografii vyznačené písmenami A až N. Pomocou mapy ich všetky identifikuj a napravo od fotografie zapíš, čo znázorňujú. 

  4. S využitím grafickej mierky na mape vypočítaj dĺžku cesty, ktorá prechádza centrálnou časťou obce. Táto cesta vychádza na začiatku a konci obce z cesty I. triedy 65. 

  5. Napíš aspoň tri ľubovoľné geografické prvky, ktoré sú viditeľné na fotografii, ale nie sú zobrazené na mape a naopak, tri geografické prvky, ktoré sú zobrazené na mape, ale nie sú viditeľné na fotografii.

  6. Aj keď je Hliník nad Hronom len vidiecka obec, vykazuje niektoré znaky typické pre mestské sídla. Ktoré z nich si pri prezeraní mapy a fotografie identifikoval/a? 

  7. Ako sa využívajú rozsiahle odlesnené plochy okolo zastavanej časti obce? Sú to polia, alebo pasienky? 

  8. Rýchlostná cesta R1, ktorá prechádza v tesnej blízkosti obce a tvorí hlavný dopravný ťah regiónom Pohronie, bola vybudovaná len pred niekoľkými rokmi. Stručne opíš jej pozitívny a negatívny vplyv na život obyvateľov Hliníka nad Hronom. Vieš, ako je zabezpečená ochrana obyvateľov žijúcich v bezprostrednom okolí rušných ciest od hluku, ktorý sa z nich šíri?  ​

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť