Hore

Simulácia pohybu morských prúdov

Morské prúdy majú zásadný vplyv na podnebie rozsiahlych oblastí. Tieto obrovské oceánske rieky tvoria fascinujúci systém, poháňaný viacerými faktormi. Okrem prevažujúcich vetrov v prízemných vrstvách atmosféry hrajú kľúčovú úlohu v tomto globálnom mixéri aj rozdielne teploty a hodnoty salinity (slanosti) vody medzi jednotlivými oblasťami, ktoré sú výsledkom meniacej sa intenzity slnečného žiarenia od rovníku k pólom.

K premiešavaniu vôd medzi tropickými a polárnymi oblasťami dochádza prostredníctvom hlbokomorských prúdov (oceánsky výmenník) . Povrchová voda v studených moriach zamŕza, čím sa z nej vylučuje soľ. Soľ a nízke teploty zvyšujú hustotu aj hmotnosť vody pod ľadom, v dôsledku čoho voda klesá k morskému dnu. Táto studená a hustá morská voda potom tečie smerom k teplejšej a redšej vode, postupne sa s ňou zmiešava a opäť vystupuje na povrch.  Povrchová voda v teplých moriach sa pôsobením tropického slnka rýchlo ohrieva a stáva sa ľahšou. Pri intenzívnom výpare dochádza k zvyšovaniu salinity vody.

Pohyb morských prúdov v oblasti severného Atlantiku môžeme do istej miery simulovať cez jednoduchý experiment na realizáciu, ktorého budeme potrebovať nižšie uvedené pomôcky. Samozrejme, ak chceme, aby žiaci pracovali na experimente vo viacerých skupinách, je nutné zabezpečiť potrebné množstvo všetkých pomôcok. O prinesenie niektorých z nich môžete už v predstihu požiadať žiakov.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať