Hore

Rozporuplná klíma. Bádateľské vyučovanie o klimatických zmenách

O príčinách a existencii klimatických zmien existuje množstvo dostupných informačných zdrojov, avšak nie všetky zdroje sú dôveryhodné. Žiaci sa v navrhovaných aktivitách zahrajú na vedcov a budú obhajovať vlastné postoje a živo diskutovať. Naučia sa rozlišovať rôzne informačné zdroje a pozerať sa na ne kriticky. Aktivita je navrhnutá na dve vyučovacie hodiny a odporúča sa pre žiakov 8. až 9. ročníka. Celé zadanie stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

globálne otepľovanie geografia
Z priebehu aktivity (zdroj)
Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať