Hore

Rozporuplná klíma. Bádateľské vyučovanie o klimatických zmenách

O príčinách a existencii klimatických zmien existuje množstvo dostupných informačných zdrojov, avšak nie všetky zdroje sú dôveryhodné. Žiaci sa v navrhovaných aktivitách zahrajú na vedcov a budú obhajovať vlastné postoje a živo diskutovať. Naučia sa rozlišovať rôzne informačné zdroje a pozerať sa na ne kriticky. Aktivita je navrhnutá na dve vyučovacie hodiny a odporúča sa pre žiakov 8. až 9. ročníka. Celé zadanie stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

globálne otepľovanie geografia
Z priebehu aktivity (zdroj)
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť