Hore

Slovenské mestá v obrázkových hádankách

Je viacero spôsobov ako okoreniť geografiu a prakticky ľubovoľný predmet tak, aby sa žiaci prebudili zo zaužívaného kolobehu viac-menej stereotypne vedených hodín. Jeden z nich nie je novinkou, ale zdá sa, akoby sa z povedomia učiteľov vytratil. Využitie obrázkových rébusov.

Princíp je veľmi jednoduchý. Úlohou žiakov je odhaliť, čo sa skrýva za na prvý pohľad nesúvisiacimi obrázkami. Jednotlivé obrázky reprezentujú časti hľadaného názvu. Ak by sme preto vytvorili prvoplánový rébus o obci Dubovce, rébus by sa skladal z obrázku dubu a obrázku oviec. Niekedy môžu byť súčasťou rébusu okrem obrázkov aj písmená. 

Ako svoj vôbec prvý dingbat (tak sa tento druh rébusu nazýva v angličtine) som spracoval tému slovenských miest. Rébus môžete využiť priamo z prezentácie, ktorú si stiahnete na konci článku.

obrázkové hádanky mestá Slovenska
Dunajská Streda

Prezentácia obsahuje 23 rébusových úloh (miest). Správne odpovede sa zobrazujú klikom na červené tlačítko v pravom dolnom rohu. Zo slidu odpovede sa späť na ďalšiu otázku dostanete klikom na zelené tlačítko. Tieto prepojenia umožňujú hrať túto aktivitu so žiakmi v triede rozličnými spôsobmi:

Žiakom postupne premietnite jednotlivé rébusové úlohy bez toho, aby ste po každej z nich ukázali správnu odpoveď. Tie zobrazte až po prejdení všetkých úloh na konci aktivity. Na každú úlohu nechajte žiakom čas od 30 sekúnd do 1 minúty. V prípade potreby aj viac. Je vhodné, ak môžu žiaci pracovať s atlasom Slovenskej republiky, ktorý im môže napomôcť v prípade menej známych miest. Obsahuje aj ich menný zoznam. Možné je aktivitu realizovať aj vo forme dvoj až štvorčlenných žiackych skupín a víťazov s najvyšším počtom správnych odpovedí na záver odmeniť.

Alebo žiakom zobrazujte správne odpovede na jednotlivé rébusové úlohy priebežne po každej z nich.

Kreatívna nadstavba

Doprajte žiakom objaviť v sebe kreativitu! Ako domácu úlohu, alebo dobrovoľnú aktivitku im zadajte vytvorenie vlastných obrázkových rébusov obcí ich okresu alebo regiónu, známych slovenských vrchov, pohorí apod. Žiadne skúsenosti s prácou v grafických programoch nie sú potrebné. Vystačia si pokojne aj s obyčajným PowerPointom, do ktorého vložia obrázky z internetu tak, aby pomocou nich vznikol želaný rébus. Na ďalšej hodine si ich môžete prezentovať. Zábava zaručená a aj pán Bloom by mal isto radosť.

Na stiahnutie:

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť