Hore

Činnosť vody – život rieky (prezentácia)

Prezentáciu k učivu 5. ročníka geografie Činnosť vody – život rieky je možné stiahnuť cez odkaz pod obrázkom. Obsahuje len minimum textu a je založená najmä na fotografiách a otázkach pre žiakov – preto je možné ju využiť aj v iných ročníkoch.  

ako voda mení zemský povrch
Ilustračná fotografia
  • Vyučovaciu hodinu odporúčame začať kúskom zážitkového vyučovania – žiaci sa premenia na dážď. Nebojte sa, žiaci to skutočne zvládnu. Funguje to! 

  • Učivo môžete doplniť o niekoľko jednoduchých aktivít. Jednou z nich môže byť priraďovacie cvičenie s kartičkami, v ktorom majú žiaci v skupinách za úlohu zoradiť fotografie a opisy vybraných častí rieky Hron v správnom poradí od prameňa po ústie. Cvičenie prepája geografiu 5. ročníka s poznatkami žiakov z Vlastivedy, v ktorej sa venovali aj geografii Slovenska. Samozrejme, cvičenie môže byť inšpiráciou pre vytvorenie vlastného príbehu vami vybranej (bližšej) rieky podľa použitej šablóny. 

  • Osobne sa mi osvedčilo zaradenie skupinovej úlohy (štvorčlenné skupiny žiakov), ktorá je venovaná rôznym formám povrchu (fluviálny, glaciálny aj eolický reliéf). Žiaci 5. ročníka boli schopní vytvoriť správne trojice kartičiek napriek tomu, že sa so všetkými formami povrchu, ktoré sú na nich uvedené, doteraz nestretli. A v tom je tá krása, žiaci vedia (resp. sa k riešeniu dopracujú sami) aj to, čo vedieť vlastne “nemajú”. 

  • V prípade, že chcete žiakov prekvapiť niečím kreatívnym, resp. skúsiť namiesto klasických poznámok niečo iné, vyskúšajte niektoré z papierových vystrihovačiek (modelov) na tomto odkaze. V angličtine je dostupný aj návod na tvorbu vodopádudelty povodia.

  • Množstvo nápadov, námetov a inšpirácií k téme voda a rieky nájdete vo výborne spracovaných metodických príručkách od Daphne.

  • Po vyučovacej hodine Činnosť vody – život rieky, odporúčam zaradiť samostatnú vyučovaciu hodinu (blok) na tému povodne. Návrh kompletného vyučovacieho bloku formou “detektívky” nájdete tu.
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť