Hore

Porovnávajte cez Vennov diagram

Vennov diagram patrí medzi tzv. grafické organizátori, ktoré umožňujú vizuálne znázornenie vzájomných vzťahov. Používa sa na porovnávanie – vymedzenie spoločných a odlišných znakov medzi dvomi a viacerými skúmanými prvkami alebo javmi, ktoré zobrazuje v podobe množín (väčšinou v tvare kruhu). Priestor v ktorom sa kruhy vzájomne prekrývajú, zobrazuje spoločné znaky oboch porovnávaných množín. Naopak, priestory bez prekrývania reprezentujú vzájomne odlišné znaky (charakteristiky). 

Informácie sú žiakom často prezentované len v podobe textu, alebo tabuliek. Pri väčšom množstve sa tak stávajú neprehľadnými a žiaci majú problém nájsť medzi nimi vzájomné vzťahy a súvislosti. Vennov diagram umožňuje žiakom vizualizovať organizáciu a kategorizáciu informácií v prehľadnej podobe, ktorá napomáha procesom myslenia a zapamätávania. 

Vennov diagram patrí medzi tzv. grafické organizátori, ktoré umožňujú vizuálne znázornenie vzájomných vzťahov. Používa sa na porovnávanie – vymedzenie spoločných a odlišných znakov medzi dvomi a viacerými skúmanými prvkami alebo javmi, ktoré zobrazuje v podobe množín (väčšinou v tvare kruhu). Priestor v ktorom sa kruhy vzájomne prekrývajú, zobrazuje spoločné znaky oboch porovnávaných množín. Naopak, priestory bez prekrývania reprezentujú vzájomne odlišné znaky (charakteristiky).

Informácie sú žiakom často prezentované len v podobe textu, alebo tabuliek. Pri väčšom množstve sa tak stávajú neprehľadnými a žiaci majú problém nájsť medzi nimi vzájomné vzťahy a súvislosti. Vennov diagram umožňuje žiakom vizualizovať organizáciu a kategorizáciu informácií v prehľadnej podobe, ktorá napomáha procesom myslenia a zapamätávania.

Princíp tvorby a fungovania Vennovho diagramu žiaci najrýchlejšie pochopia cez konkrétny príklad. Na tento účel môžete využiť aj jednoduché grafické porovnanie Švédska a Fínska na obrázku nižšie. Z porovnania vidieť, že ide o štáty s množstvom spoločných znakov, môžeme ich preto označiť za relatívne podobné. Vzájomná podobnosť je spôsobená geografickou blízkosťou a spoločnou históriou. Vennov diagram by vykazoval pravdepodobne menej spoločných znakov pri porovnávaní Fínska s Albánskom.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť