Hore

Typy a pôdorysy sídiel Slovenska. Cvičenie v interaktívnej mape vytvorenej v Google Tour Builder

Pri učive o sídlach SR sa môžete so žiakmi hlbšie venovať pôdorysom historických centier miest, faktorom, ktoré na ich tvar vplývali v minulosti a dnes. Ak máte viacero počítačov alebo tablety s prístupom na internet, práve cvičenie vytvorené v prostredí Google Tour Builder, pomôže žiakom hlbšie preniknúť pod pokrievku toho, ako vyzerajú naše obce.

Cvičenie spustíte cez odkaz na konci článku. Zároveň tam nájdete aj pracovný list (odpoveďový hárok) pre žiakov. Tí môžu pracovať samostatne, alebo v málopočetných skupinách pri jednom PC alebo tablete. V prípade nedostatku času je možné úlohy rozdeliť a to tak, že vybrané skupiny žiakov budú hľadať odpovede na otázky len k vybraným mestám na mape. Ak uznáte za vhodné, prácu žiakov je možné aj bodovať a na záver ohodnotiť.

Náhľad cvičenia v Google Tour Builder
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť