Hore

Z mesta do mesta (kartové hry o slovenských mestách)

Spoločenské vedomostné hry bavia malých i veľkých, sú formou zábavy, príjemne stráveného času i učenia sa. Aj preto majú miesto nielen v rodinách, ale aj v školách. Na Lepšej geografii nájdete kartovú hru o štátoch sveta i mapové domino Európy.

Tentokrát sme sa zamerali na Slovensko a jeho mestá. Pre každé slovenské mesto sme vytvorili samostatnú kartu – spolu je ich 140. Na jednej strane karty je zobrazený názov a erb mesta, na druhej je jeho názov, fotografia, údaj o počte obyvateľov a názov kraju, v ktorom sa nachádza. Údaje o počte obyvateľov miest na kartách zachytávajú stav k 31.12.2017 (zdroj).

Časť všetkých kariet

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť