Hore

Rozmanité krajiny Zeme (návrh skupinových aktivít)

Tematický celok o typoch krajín (biómy) na Zemi, patrí u žiakov k najobľúbenejším. Žiaci majú množstvo poznatkov o faune a flóre aj z mimoškolského prostredia, čo je možné uplatniť v aktivitách, pri ktorých bude učiteľ v úzadí. Ako na to? Napríklad pomocou jednoduchých skupinových úloh, počas ktorých žiaci využívajú vlastné poznatky, pracujú s mapami v školskom atlase, prípadne vyhľadávajú informácie v knihách, encyklopédiách, alebo na internete.

Žiakov rozdeľte do 4-5 členných skupín, v ktorých budú počas vyučovacej hodiny pracovať. Zabezpečte, aby mala každá skupina dostatočne veľký priestor na prácu (minimálne dve spojené lavice). Žiakov informujte, že ich úlohou je roztriediť pomiešané kartičky tak, aby z nich vytvorili správne vizitky typov krajín (biómov). Každý typ krajiny obsahuje názov, päť textových kartičiek (výskyt, podnebie, pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo, ohrozenie) a fotografiu. ​​Kartičky v požadovanom množstve majte pripravené (vytlačená a vystrihnutá sada pre každú skupinu) už pred vyučovacou hodinou. ​

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať