Hore

Rozmanité krajiny Zeme (návrh skupinových aktivít)

Tematický celok o typoch krajín (biómy) na Zemi, patrí u žiakov k najobľúbenejším. Žiaci majú množstvo poznatkov o faune a flóre aj z mimoškolského prostredia, čo je možné uplatniť v aktivitách, pri ktorých bude učiteľ v úzadí. Ako na to? Napríklad pomocou jednoduchých skupinových úloh, počas ktorých žiaci využívajú vlastné poznatky, pracujú s mapami v školskom atlase, prípadne vyhľadávajú informácie v knihách, encyklopédiách, alebo na internete.  

Tematický celok o typoch krajín (biómy) na Zemi, patrí u žiakov k najobľúbenejším. Žiaci majú množstvo poznatkov o faune a flóre aj z mimoškolského prostredia, čo je možné uplatniť v aktivitách, pri ktorých bude učiteľ v úzadí. Ako na to? Napríklad pomocou jednoduchých skupinových úloh, počas ktorých žiaci využívajú vlastné poznatky, pracujú s mapami v školskom atlase, prípadne vyhľadávajú informácie v knihách, encyklopédiách, alebo na internete.

Žiakov rozdeľte do 4-5 členných skupín, v ktorých budú počas vyučovacej hodiny pracovať. Zabezpečte, aby mala každá skupina dostatočne veľký priestor na prácu (minimálne dve spojené lavice). Žiakov informujte, že ich úlohou je roztriediť pomiešané kartičky tak, aby z nich vytvorili správne vizitky typov krajín (biómov). Každý typ krajiny obsahuje názov, päť textových kartičiek (výskyt, podnebie, pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo, ohrozenie) a fotografiu. ​​Kartičky v požadovanom množstve majte pripravené (vytlačená a vystrihnutá sada pre každú skupinu) už pred vyučovacou hodinou. ​

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť