Hore

Let orlice Aničky z Afriky na Slovensko (aktivita)

Migrácia sťahovavých vtákov ako súčasť geografie

Každoročné migrácie sťahovavých vtáčích druhov fascinovali ľudí odnepamäti. Bociany, lastovičky a ďalšie známe druhy prekonávajú počas svojich pravidelných letov tisíce kilometrov medzi Európou a Afrikou, kde zimujú. Migrácie sťahovavých vtákov sa v školskej geografii prakticky nespomínajú, napriek tomu, že učivá o rastlinstve a živočíšstve na to poskytujú dostatok príležitostí. 

Vďaka moderným technológiám vieme o migračných trasách vybraných vtáčích druhov viac, ako kedykoľvek predtým. Miniatúrne vysielačky na telách vtákov a sledovanie pomocou GPS zariadení nám umožňujú sledovať let monitorovaných jedincov v reálnom čase s obdivuhodnou presnosťou.

Zoznam všetkých monitorovaných vtákov s mapami ich migrácií je dostupný na satellitetracking.eu. Výsledky telemetrického sledovania bocianov bielych nájdete zas tu. Základné informácie a mapy výskytu všetkých vtáčích druhov poskytuje Bird Life International.

Našim najznámejším sledovaným vtákom je však určite Anička – samička orla krikľavého, ktorá bola zo začiatku považovaná za samca. Premena orla Arnolda na orlicu Aničku (pozrite si video) len podporila záujem o mediálne najslávnejšie zviera na Slovensku. Už niekoľko rokov môžeme sledovať putovanie orlice Aničky prostredníctvom množstva článkov a reportáží

orlica arnold
Autor karikatúry: Shooty (zdroj)

Pri výbere vtáčieho druhu, na ktorom by sa žiaci zoznámili s migračnými trasami sťahovavých vtákov padla preto voľba na orlicu Aničku celkom prirodzene. Nami vytvorenú aktivitu je možné využiť nielen vo vyučovaní geografie a biológie, ale vďaka práci s textom, ktorá rozvíja čitateľskú gramotnosť, nájde svoje uplatnenie aj na hodinách slovenského jazyka. 

Navrhovaná aktivita vychádza z denníka orlice Aničky, ktorý nájdete na tomto odkaze. Pre potreby školského využitia prešli texty opisujúce putovanie orlice malou úpravou, ktorá bola nutná pre ľahšiu zrozumiteľnosť. 

Poďme spolu lietať

Cieľom je zoznámiť žiakov s migráciou orlice Aničky z juhu Afriky na Slovensko, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť pri analýze textu a schopnosť pracovať s mapou. Úlohou žiakov je zoradiť textové kartičky opisujúce migráciu Aničky v správnom poradí od zimoviska v Afrike, až po prílet na hniezdo na Liptove. Jednotlivým etapám migrácie (textovým kartičkám) musia zároveň priradiť správne názvy a dátumy. Na záver vyznačia priebeh letu orlice Aničky na obrysovú mapu. 

Aktivitu odporúčame realizovať v podobe skupinovej práce (3 – 5 členné skupiny). Na začiatok nezabudnite žiakov uviesť do témy krátkym rozprávaním o sledovaní vtákov pomocou moderných technológií a aspoň stručne predstavte orlicu Aničku. Pomôcť si môžete dostupnými článkami, alebo videami. Každej skupine rozdajte vopred nastrihané a pomiešané kartičky a obrysovú mapu. 

Po skončení práce v skupinách žiakov vyzvite, aby svoje výsledky prezentovali a vzájomne o nich diskutovali. Čo ich na lete Aničky najviac prekvapilo, čo im pri práci robilo najväčšie problémy?

​Trasy letov orlice Aničky z troch rokov (2013-2016) nájdete aj na interaktívnych mapách. Pomocou premietnutia mapy z rokov 2014/2015 cez dataprojektor, si môžu žiaci skontrolovať správnosť svojich máp.

Aktivita bola úspešne odskúšaná v 6. ročníku ZŠ pri učive Afrika – rastlinstvo a živočíšstvo.

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť