Hore

O čom je geografia? Sila vizuálnych prezentácií

O čom je geografia? Sila vizuálnych prezentácií

Ako žiakom predstaviť geografiu, vtiahnuť ich do objektu a predmetu jej výskumu a získať si ich pozornosť už na úvodnej hodine? Namiesto poučiek a množstva slov stačí silný vizuálny odkaz, ktorý je jasný, stručný a najmä graficky pútavý. Presne takým je prezentácia Welcome to Geography od Simona Jonesa, ktorú si môžete pozrieť nižšie.

Vizuálne zamerané prezentácie od Simona Jonesa, ktoré nájdete na jeho Slideshare konte,  ukazujú cestu, ktorou by sa mali uberať aj prezentácie, ktoré používame na vyučovacích hodinách. Žiadny zbytočný text, grafická čistota a konzistentnosť, jasné posolstvo a zapojenie diváka (v našom prípade žiaka) cez jednoduché, no presne sformulované otázky a úlohy. 

Pozrite si prezentácie ako Think above the World from aboveThinking about a Tsunami, predstavte žiakom príkazové slovesá (opíš, porovnaj, vysvetli, navrhni…) pomocou prezentácie Command your geography, spoznajte ako učiť vizuálne o konkrétnom štáte na príklade Bangladéšu, zistite ako využiť Twitter na geografii, alebo žiakov naučte tvoriť správne geografické otázky.

Množstvo inšpirácií, ktoré by bola škoda nevyužiť. ​

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku