Hore

Ako učiť o klimatickej zmene? Zdroje informácií, metodické príručky a materiály, s ktorými to hravo zvládnete

Klimatická zmena je najvážnejším globálnym problémom, pochybovačov si nateraz nevšímajme. Súčasní žiaci základných a stredných škôl budú mať dôsledkami zmeny klímy ovplyvnený celý život a svoje vlastné deti budú raz vychovávať v podmienkach, ktoré budú touto zmenou poznamenané ešte viac.

Je povážlivé, že napriek uvedenému je téma klimatickej zmeny v obsahu iŠVP takmer úplne ignorovaná. Ako sa o nej učí a ako je téma včlenená do obsahu jednotlivých predmetov som sa spolu s ďalšími diskutujúcimi rozprával v online diskusii Klíma: hrobové ticho v školách?, ktorá je dostupná na tomto odkaze.

Podľa štúdie Čo vás v tej škole učia, ktorá vznikla v spolupráci Inštitútu environmentálnej politiky a Inštitútu vzdelávacej politiky, „zaostávajú slovenskí žiaci v medzinárodnom porovnaní v pochopení a vysvetlení komplexných globálnych problémov ako napr. klimatická zmena. Kým v krajinách OECD dokáže podľa samohodnotenia v priemere 63 % žiakov vysvetliť vplyv emisií oxidu uhličitého na zmenu klímy, na Slovensku si na to trúfa iba 42 % žiakov.“ 

Zaujímavé sú výsledky prieskumu o environmentálnom a klimatickom vzdelávaní na slovenských základných a stredných školách, ktorý bol v roku 2021 realizovaný spoločnosťou SUSTO – Sustainability Tools a Technickou univerzitou v Košiciach. Okrem iných zistení, uvádza aj nasledovné:

Podľa 73% učiteľov ZŠ a 69% SŠ by mala naša vláda mala vynaložiť viac úsilia na podporu vzdelávania o zmene klímy. Za najvýznamnejšiu prekážku rozvoja klimatického vzdelávania považujú učitelia nedostatok vzdelávacích príležitostí (63% ZŠ a 54% SŠ) a uvítali by odborné vzdelávanie o tom, ako o zmeny klímy učiť (84% ZŠ a 78% SŠ), vrátanie zahrnutia klimatického vzdelávania do vysokoškoloskej prípravy učiteľov (79% ZŠ a 71% SŠ). Takmer polovica učiteľov vníma bariéry v nedostatku vhodných vzdelávacích materiálov a nástrojov (52% ZŠ a 48% SŠ) a súhlasia s tým, že by pre nich malo MŠVVaŠ SR pripraviť viac zdrojov na podporu klimatického vzdelávania (81% ZŠ a 73% SŠ). Takmer polovica učiteľov vníma ako bariéry aj záväzky vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu (49% ZŠ a 47% SŠ). So žiadnymi prekážkami sa nestretáva len 14% učiteľov ZŠ a 19% učiteľov SŠ.

Ilustračný obrázok: pixabay.com/photos/protest-models-art-artist-2265287/

Poďme to zmeniť

Východzí stav a konštatovania už poznáme. Čo spraviť, aby sa žiaci na slovenských základných a stredných školách oboznamovali s tak dôležitou témou, nebolo to len o suchom poznávaní faktov, ale viedlo to aj k zmene postojov a ich konania?

Ako to už býva, kľúčoví sú učitelia, ktorí pochopia dôležitosť témy, prijmú ju za svoju a budú mať o nej dostatok poznatkov k tomu, aby sa v nej cítili sebavedome a dokázali ju žiakom zmysluplne sprostredkovať. Čím komplexnejšie, praktickejšie a zážitkovejšie, tým lepšie. Klimatická zmena je ideálnou prierezovou (alebo ak chcete medzipredmetovou) témou, ktorá nájde svoje miesto v geografii, biológii, chémii, fyzike, ale aj v neprírodovedných predmetoch ako sú dejepis, občianska náuka alebo etická výchova. Úspešne sa jej dá venovať aj v rámci projektového vyučovania alebo tematických dní.

Aj keby sa upravil obsah iŠVP hneď zajtra a klimatická zmena by v ňom mala skutočne adekvátne zastúpenie, bez učiteľov, ktorí by tieto úpravy preniesli do školskej praxe, by sa nezmenilo vôbec nič. Preto je kľúčové začať od nich. Potrebujú systematickú podporu nielen v podobe školení o tom, čo klimatická zmena vlastne je, ako sa prejavuje, čím je spôsobená a aké sú jej možné následky, ale aj kvalitné metodické príručky, scenáre vyučovacích hodín, dokumentárne filmy, hry a ďalšie didaktické materiály, ktoré na vyučovaní využijú bez toho, aby si ich museli sami vyrábať vo svojom voľnom čase.

V ďalších kapitolách si ukážeme, že podpora pre učiteľov, ktorí chcú učiť o klimatickej zmene už existuje a je celkom bohatá. Spomínané zdroje rozdelíme pre lepšiu orientáciu do niekoľkých základných kategórií. Je toho veľa a preto odporúčam, aby ste sa s nimi zoznamovali priebežne a opakovane sa k nim vracali. Stačí, ak si tento článok pridáte do záložiek vo vašom internetovom prehliadači, kde sa vám nestratí z očí.

Kde hľadať informácie o klimatickej zmene

Na začiatok sa pristavme pri všeobecných informáciách, populárno-náučne podaných vedeckých štúdiách a aktualitách, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme mali kvalitný teoretický základ o tom, čo je klimatická zmena a aké sú jej prejavy. Samozrejme, nie každý učiteľ musí byť v téme odborníkom, no aspoň základný prehľad v téme je nutný. Stručným vstupom do témy môže byť pre mladých ľudí krátky dokumentárny film Po nás potopa, ktorý ukazuje, ako sa zmena klímy dotýka Slovenska. Celý je k dispozícii v archíve RTVS.

Komplexným vstupom do témy je český online kurz Klimatická změna určený pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ. Kurz bol vytvorený pre učiteľov všetkých predmetov, ktorí chcú učiť o zmene klímy a hľadajú informačnú a metodickú podporu pre vlastnú výučbu. Otvorený je však komukoľvek so záujmom a teda ho môžu absolvovať hoci aj študenti stredných škôl. Kurz pozostáva z ôsmich kapitol (videí) a po úspešnom zvládnutí záverečného testu je možné ho ukončiť získaním certifikátu o absolvovaní. Bezplatne je dostupný na adrese kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz.

Zdrojom kvalitných máp, grafov a infografík o klimatickej zmene, ktoré potešia najmä geografov je stránka faktyoklime.sk, tá je prekladom pôvodnej českej verzie faktaoklimatu.cz. V sekcii pre učiteľov uvádza: „Texty a grafiky projektu Fakty o klíme je možné použiť ako materiál pre prípravu rôznych vzdelávacích aktivít. Pri práci sa snažíme nerezignovať na vedeckú presnosť a komplexnosť, preto použitie našich textov a grafík odporúčame pre vyššie ročníky ZŠ alebo na SŠ a VŠ.

Prečo je oteplenie o viac ako 1,5 °C problém? [3/3] od autora Fakty o klíme, licencovaný pod CC BY 4.0

Je potešiteľné, že klimatickú zmenu vnímajú ako dôležitú tému aj viaceré médiá, ktoré pre ňu majú vytvorenú samostatnú sekciu na svojich stránkach. Pravidelné a aktuálne správy, reportáže a výsledky vedeckých štúdií, ktoré sa týkajú klimatickej zmeny môžete sledovať napríklad na stránkach ČT24, SME, Aktuality.sk, alebo Denníka N. Ak viete po anglicky, určite sa oplatí sledovať aj The New York Times alebo The Guardian.

V SME bola o klimatickej zmene publikovaná aj zaujímavá séria dlhších článkov, ktoré sú zdarma prístupné na týchto odkazoch a na stredných školách môžu byť použité aj ako materiál na prácu s textom:

Zaujímavým je aj pravidelný Klíma podcast denníka SME, ktorý môžete počúvať nielen na stránke, ale aj cez službu Spotify. Hoci aj počas varenia či práci v záhrade.

Množstvo článkov ponúka aj stránka projektu Veda na dosah. Sledovať sa oplatí aj Facebook – napríklad profil klimatológa Jozefa Pecha zo SHMÚ (rozhovor s ním je na heroes.sk), alebo skupiny Klimatická zmenaUčitelé za klima.

Vhodné a pre žiakov náročnosťou primerané zhrnutie témy nájdete v brožúre Európskej komisie s názvom Naša planéta, naša budúcnosť – spoločne proti zmene klímy. Žiaci s ňou môžu pracovať priamo na vyučovaní, alebo doma.

Dôležitým príspevkom k vedomostiam o princípoch fungovania pozitívnych spätných väzieb (slučky) v prírodných systémoch, ktoré povedú k zintenzívneniu klimatickej zmeny, sú výborne spracované videá projektu Climate Emergency – Feedback Loops. Sú so slovenskými titulkami a sú k nim vytvorené aj metodické materiály s otázkami pre žiakov.

Náhľad dvojstrany z brožúry Naša planéta. naša budúcnosť

Unikátnym projektom je klimatická výstava volba2050.world, ktorú organizujú Človek v ohrození, Nestrácajme čas! a Nadácia Cvernovka. Mapuje historické príčiny klimatickej zmeny a zároveň je úvahou o našej možnej budúcnosti. Vykročte po interaktívnej časovej osi a preskúmajte scenáre k dvom víziám do roku 2100. Od roku 1700, keď ľudstvo začalo využívať uhlie, môžete po grafe globálnej teploty stúpať až do budúcnosti, ktorá sa bude týkať nás a neskôr našich detí. Ktorú možnosť by ste si zvolili?

Zaujímavým doplnkom pre študentov môžu byť aj krátke videá, ktoré približujú tému klimatickej zmeny vtipne a cielia aj na mladších divákov. Príkladom môže byť séria Múdre video, ktorá je dostupná na stránke Hospodárskych novín a vznikla v spolupráci s projektom Svet medzi riadkami, ktorého články sa oplatí sledovať tu. S klimatickou zmenou má súvis aj ďalšie Múdre video s Vinczeovcami o zelenej ekonomike

Ďalším odľahčeným videom je aj tento diel relácie Ťažký týždeň s Janom Gorduličom.

Samozrejme, krátke humorne ladené videá nevypovedajú ani zďaleka všetko podstatné. Na to sú tu iné audiovizuálne žánre, napríklad kvalitné dokumentárne filmy. Ak by ste si mali spolu so žiakmi pozrieť len jeden, mala by to byť snímka Klimatická zmena – fakty od Sira Davida Attenborougha, ktorého filmy sú aj u nás dostatočne známe. S českými titulkami je možné ho stiahnuť napríklad tu.

Okrem toho odporúčam aj výbornú sériu Climate Lab, ktorá vznikla v spolupráci The Vox a Kalifornskej univerzity. Všetkých deväť epizód je dostupných na Youtube alebo na stránke univerzity. Krátke videá v češtine sú zas z dielne EkoInstitutu Veronika – Příčiny globální změny klimatu, Dopady klimatické změnyAdaptace na změnu klimatu. Okrem nich nájdete na stránke organizácie aj zaujímavo spracované plagáty a iné vzdelávacie materiály. Samozrejme, množstvo videí k téme nájdete aj medzi prednáškami na TED.

E-learningový kurz pre deti

V máji 2021 bol spustený v našich podmienkach unikátny e-learningový kurz s názvom Pre lepšiu budúcnosť Zeme. Je určený pre žiakov základných škôl a pojednáva najmä o téme klimatickej zmeny. Vytvorila spoločnosť Eduvision s podporou VÚB banky. Našu recenziu naň si môžete prečítať v tomto článku. K dispozícii je už aj pokračovanie.

Metodické príručky a návrhy vyučovacích hodín

Ak ste sa dostali až sem, gratulujem, máte veľkú trpezlivosť. Najmä ak ste učitelia, ktorých najviac zaujímajú praktické aktivity, ktoré môžu využiť so žiakmi priamo na vyučovacích hodinách. Uvedieme si primárne príručky a návrhy vyučovacích hodín, ktoré sa týkajú priamo klimatickej zmeny, v rámci príručiek zameraných na environmentálnu výchovu toho však nájdete určite viac.

Ak sa chcete venovať klimatickej zmene zoširoka a zaoberať sa ňou dlhodobo, určite je dobré zoznámiť sa s programom Živice s názvom Klíma nás spája. Jeho súčasťou je aj príručka Klimatické změny a ďalšie venované čiastkovým témam, ktoré nájdete voľne na stiahnutie tu. Prekvapivo ide o jednu z mála príručiek, ktorá je tematicky čisto zameraná len na klimatické zmeny. Jej výhodou je nielen množstvo aktivít na podtémy ako sú skleníkový efekt, klíma a energia, klíma a spotreba, klíma a voda, klíma a biodiverzita, ale aj to, že návrhy vyučovacích hodín sú pre rôzne vekové kategórie žiakov od 1. stupňa ZŠ až po stredné školy.

Komplexným programom pre školy sú aj Klimatické záhrady ekologického vzdelávacieho centra SOSNA. Metodiku programu, ktorá obsahuje aj množstvo aktivít a návrhov vyučovacích hodín, nájdete na tomto odkaze.

Ďalším školským programom environmentálnej výchovy sú Mladí reportéri, kde v rámci Manuálu 21 podrobne spracovaná aj kapitola klimatická kríza. Obsahuje úvod do problematiky a šesť aktivít, ktoré môžete využiť priamo vo vyučovaní. Manuál 21 je voľne dostupný aj ako príručka na stiahnutie.

Klimatickej zmene je venovaná aj komiksová príručka Bohouš a Dáša – klima v tísni. Vyšla už v roku 2009 a preto nemusia byť v nej uvádzané údaje celkom aktuálne.

Viaceré návrhy vyučovacích hodín (scenáre / lekcie) nájdete v češtine aj v databáze Člověka v tísni, alebo na getupandgoals.eu (sú dostupné v spodnej časti stránky). V slovenčine je niekoľko aktivít opísaných na stránke projektu S.A.M.E. World (niekedy neprepne jazyk do slovenčiny a treba to spraviť mechanicky). Dôkazom, že zaoberať sa klimatickou krízou je možné na rôznych predmetoch, je napríklad návrh vyučovacej hodiny Kto ohrieva klímu z príručky Globálne vzdelávanie v predmete matematika.

Pekne spracovaná metodika, ktorá pokrýva najmä dôsledky klimatickej zmeny v rôznych oblastiach Zeme, je dostupná vo Virtuálnej škole Národného pedagogického inštitútu Českej republiky. Nájdete ju tam pod názvom Kde budeme žít? Aneb klimatická změna je tu.

Ak by ste chceli tému klimatickej zmeny realizovať v podobe projektového vyučovania, je vám k dispozícii príručka Projektovou výukou ke klimatickému vzdělávaní – teorie a příklady ze školní praxe. Príručka sa zameriava na využitie projektových metód v klimatickom vzdelávaní a je určená najmä učiteľom stredných škôl. Cieľom príručky je podporiť výučbu pomocou projektovej metódy, ktorá je kľúčovou pre úspešné klimatické vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov smerujúcich k ochrane klímy, či zmierňovaniu dôsledkov klimatickej zmeny. Príručka sprevádza procesom prípravy, realizácie a vyhodnotenia školského projektu.

Počas dištančného online vyučovania si získali veľkú popularitu rôzne únikové hry (escape rooms). Tá o klimatickej zmene od českej organizácie Na Zemi je dôkazom, že sa dajú spraviť aj skutočne profesionálne. Vyskúšajte, ozaj lahôdka.

Ak by vám slovenské a české materiály nestačili, môžete sa inšpirovať aj zahraničím, skúste worldslargestlesson.globalgoals.org alebo climate.nasa.gov. Stovky aktivít, videí a námetov na experimenty, ktoré sa týkajú klímy a energetiky, nájdete na stránke cleanet.org.

Veľmi zaujímavým medzinárodným projektom je Climate Changemakers. Viem si predstaviť prácu s ním na angličtine. Žiaci sa najskôr stručne oboznámia s témou klimatickej zmeny a následne píšu svoje odkazy, ktoré budú súčasťou kampane za lepšiu výučbu o klimatickej zmene vo svete. Za bližšie preskúmanie a potenciálne zapojenie sa škôl stojí aj vzdelávacia platforma Climate Action Project.

Knihy detské i nedetské

Kníh o klimatickej zmene je viacero, ak by som mal vybrať len niekoľko z nich, boli by to tieto. Pre deti a mládež: Volám sa Gréta (nie, skôr ako o Gréte Thunberg je to kniha o klimatickej zmene pre deti od 10 rokov), To je teda počasie! Prečo sa klíma mení?, Palmy na severním pólu, Jak se vyznat v klimatu. Pre dospelých: Naša klimatická zmena, Neobývateľná Zem, Šesť stupňov – Posledné varovanie, Život na našej planéte, Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe alebo Budúcnosť, ktorú si vyberieme. Vďaka kampani na StartLabe ide do slovenských škôl aj zaujímavá komiksová publikácia Hrdinovia klímy.

Chýbajú vám v článku informačné zdroje alebo metodické materiály ku klimatickej zmene, ktoré sú kvalitné (ideálne v slovenčine alebo češtine) a určite by mali byť súčasťou tohto zoznamu? Napíšte prosím na lepsiageografia@gmail.com a rád ich doplním.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť